Stok achter deur bij Artamuse en De Domijnen

Print
Stok achter deur bij Artamuse en De Domijnen

Afbeelding: David van Haren

Born / Buchten / Holtum / Papenhoven / Obbicht / Grevenbicht / Sittard / Limbricht / Einighausen / Guttecoven / Munstergeleen / Geleen / Graetheide / Windraak - Het wegbezuinigen van de subsidie voor Artamuse en het ‘evalueren’ van de positie van cultuurbedrijf De Domijnen moet beide partijen dwingen te komen tot een fusie.

Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering over de Begroting 2019 in de nacht van woensdag op donderdag in Sittard-Geleen. Een raadsmeerderheid ging akkoord met de begroting, inclusief het vanaf 2020 stapsgewijs schrappen van 1 miljoen euro aan subsidie voor dans- en muziekschool Artamuse. Dat kan de doodsteek betekenen voor de instelling.

Marktwerking
“We moeten een terugtredende rol gaan spelen door de financiële situatie van de gemeente”, zei cultuurwethouder Jos Bessems (DNA). “Dat wat Artamuse biedt, moeten we overlaten aan de marktwerking.” Daarmee doelde hij op het loslaten van docenten in vaste dienst en het afnemen van les bij zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Omdat de afbouw van subsidie pas in 2020 ingaat, heeft Artamuse volgens Bessems de kans om "volgend jaar een plan uit te werken voor haar toekomst en daarbij een stap te zetten naar andere partijen, zoals De Domijnen.”

Fusie
Hierop wilde de PVV en het CDA weten of het raadsbesluit uit 2012, dat een fusie tussen Artamuse en cultuurbedrijf De Domijnen beoogt, nog wel wordt uitgevoerd. Burgmeester Sjraar Cox gaf aan dat dit nog steeds het streven is. De twee cultuurinstellingen staan echter al jaren met de rug naar elkaar toe.

Niet alleen Artamuse wordt met het schrappen van de subsidie een ultimatum gesteld. Onlangs maakte Bessems bekend dat er voorlopig geen nieuwe meerjarige subsidie voor De Domijnen komt. Volgend jaar wordt eerst het functioneren van het cultuurbedrijf geëvalueerd. Zo hebben B en W ook bij De Domijnen een stok achter de deur gezet.

Plan
In een (op SPA na) door alle partijen gesteunde motie, drong de raad er woensdag bij De Domijnen en Artamuse op aan om samen met een plan te komen om dans- en muziekonderwijs vorm te geven na 2020. Het college wordt gevraagd de frictiekosten in kaart te brengen als gevolg van het schrappen van de subsidie. Begin volgend jaar wil de raad het dossier dans- en muziekonderwijs dan opnieuw bespreken.

De dreigende opheffing van muziekschool Artamuse leidde de afgelopen weken tot veel protesten en kritiek uit de culturele wereld.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →