Meer ondersteuning voor lokale politieke partijen

Print
Meer ondersteuning voor lokale politieke partijen

Campagneposters voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart

Lokale partijen, zonder vertegenwoordiging in de Tweede Kamer, hebben vooral behoefte aan ondersteuning en trainingsmogelijkheden. Een centraal loket voor opleiding, kennis en verenigingszaken kan uitkomst bieden, denkt ProDemos, het instituut dat voorlichting geeft over hoe onze democratie en onze rechtsstaat in elkaar zit.

Uit de rondgang van het instituut langs meer dan 200 lokale partijen blijkt ze dat graag hun kennis en expertise uitbreiden op het gebied van beleid en juridische kwesties. Daarnaast willen de politici beter leren debatteren en (snel)lezen, en zouden ze steun kunnen gebruiken bij de ledenwerving, ledenwerving, verkiezingscampagnes, partijcommunicatie, scouting en kandidaatstelling. 

Waar de landelijke partijen vaak ondersteuning bieden aan hun lokale afdelingen, zijn juist lokale partijen - die vaak meer training en opleiding kunnen gebruiken - op zichzelf aangewezen. ProDemos is daarom een pilot gestart om die hulp te bieden. Zo biedt het instituut stappenplannen die kunnen helpen bij het oprichten en besturen van een lokale partij. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en is onderdeel van het plan om de lokale democratie en het lokaal bestuur te versterken. Begin dit jaar bleek al dat dat lokale partijen een achterstand hebben op afdelingen van landelijke partijen, omdat zij geen financiële ondersteuning krijgen van een in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partij.