Meetapparatuur tegen overlast van vliegveld in Geverik

Print
Meetapparatuur tegen overlast van vliegveld in Geverik

Afbeelding: Ermindo Armino

Geverik / Zuid-Limburg -

Er komt op korte termijn meetapparatuur bij Maastricht Aachen Airport. Dat heeft de gemeente Beek in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht (CRO) afgesproken.

De plaatsing van apparatuur voor geluidsmetingen moet ertoe bijdragen dat de overlast die omwonenden ervaren van de luchthaven wordt verminderd.

De provincie Limburg heeft de meetapparatuur bij MAA toegezegd in de CRO, waarin gemeenten, provincie, vliegveld, omwonenden en milieuorganisaties zijn vertegenwoordigd. Het gaat om twee locaties: één in Geverik en één in Meerssen. In overleg met omwonenden wordt bepaald waar de apparatuur precies komt.

Wens
Naast geluidsapparatuur plaatst de provincie in samenspraak met omwonenden ook buisjes om fijnstof te meten. Met de meetapparatuur wordt de dringende wens van omwonenden van het vliegtuig om objectieve metingen vervuld. De meetgegevens zijn niet bedoeld voor handhaving, maar geven wel inzicht in de belasting van enkele kwetsbare locaties in de omgeving van de luchthaven. Ze zullen worden gebruikt voor de overleggen die plaatsvinden in de CRO.

Handhaving blijft in handen van de rijksoverheid, die geluidsmetingen uitvoert om te controleren of het vliegveld binnen de geluidscontouren blijft die in het luchthavenbesluit zijn vastgelegd.

Informatie
De luchthaven kan de gegevens gebruiken als bedrijfsinformatie. Welk type vliegtuigen veroorzaken volgens de omwonenden de meeste overlast? Wat zijn piekmomenten? En wat kan het vliegveld doen om de overlast zo veel mogelijk te beperken? "Met die informatie kan de ervaren overlast voor de omgeving ook daadwerkelijk worden verminderd", zegt de Beekse wethouder Hub Schoenmakers.

Schoenmakers is ook van plan om samen met de partners te komen tot een 1-loket functie voor de ingekomen klachten over de luchthaven. Dat zal tijdens de volgende CRO-vergadering worden besproken.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Dagelijks worden meer dan 100 Plus-artikelen gepubliceerd door de verslaggevers van De Limburger. Steun de regionale journalistiek en word digitaal abonnee vanaf 1,04 per week.

Profiteer nu