Maasgouw wil meer duidelijkheid over stabiliteit dijk

Print
Maasgouw wil meer duidelijkheid over stabiliteit dijk

Afbeelding: Wikipedia

Thorn / Wessem / Midden-Limburg - De gemeente Maasgouw heeft een eisenpakket bij Waterschap Limburg op tafel gelegd in de besprekingen van de retentiebekken in Thorn en Wessem.

Het waterschap onderzoekt momenteel, in opdracht van het Rijk, of het gebied tussen Thorn en Wessem geschikt is als retentiegebied - hier zal dan in de toekomst water worden opgevangen tijdens hoogwater in de Maas.

Vrezen
Inwoners maken zich echter zorgen om de plannen. Eerder spraken ze hierover met wethouder Johan Lalieu en deze week hielden ze een informatiebijeenkomst. Tientallen inwoners kwamen luisteren naar de zorgen van de klankbordgroep Water en Landschap Thorn. Gevreesd wordt onder meer de overlast van kwelwater.

De gemeente Maasgouw heeft tot nu toe geen standpunt ingenomen in de kwestie. Wel heeft het college van burgemeester en wethouders bij Waterschap Limburg voorwaarden ingebracht voordat een besluit wordt genomen.

Zorgpuntje
Zo wil de wethouder duidelijkheid over de Koningssteendam, een ander zorgpunt van de klankbordgroep. Het waren de inwoners die de gemeente wezen op de veiligheidsrisico’s van de verzakking bij de dam. De gemeente wil daarom duidelijkheid over de stabiliteit van de dijk, wil weten wie ervoor verantwoordelijk is en wie eventueel maatregelen neemt.

Daarnaast wil het college duidelijkheid over schaderegelingen voor bewoners en bedrijven in het gebied, zodra het zou worden omgevormd tot retentiegebied. Ook wil het college dat, mocht het gebied worden aangewezen door het waterschap, dit zal leiden tot ‘een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit’.

In een brief aan de gemeenteraad: ‘Vooraf zal moeten blijken dat andere overheden en partners hier ook middelen voor vrijmaken.’