Mogelijk meldpunt voor suïcidale boer

Print
Mogelijk meldpunt voor suïcidale boer

Afbeelding: ANP

Boeren die rondlopen met zelfmoordgedachten moeten tijdig in aanraking komen met hulpverleners.

Daarom overweegt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de invoering van een landelijk meldpunt, waarop frequente bezoekers van boerderijen - zoals dierenartsen - anoniem hun zorgen over een boer kenbaar kunnen maken.
Dat schrijft Schouten zaterdag aan de Tweede Kamer.

Zorgen
De bewindsvrouw constateert dat zulke boerderijbezoekers vaak niet zelf in staat zijn om een gesprek te voeren met een agrariër met psychosociale problemen, maar dat hij of zij wel zou kunnen doorverwijzen naar mensen van de ggz. Volgens actualiteitenrubriek Nieuwsuur, dat zaterdag over de kwestie bericht, nemen in de agrarische sector zorgen over zelfmoord onder boeren toe. Financiële zorgen, strenge milieuwetten en eenzaamheid zouden factoren zijn die boeren stress opleveren. 

Bovengemiddeld
In Nederland wordt niet bijgehouden wat het beroep is van mensen die zelfmoord plegen. In andere landen gebeurt dat wel. Volgens Nieuwsuur toont onderzoek in de landen om ons heen aan dat suïcide onder agrariërs beduidend meer voorkomt dan gemiddeld. In Frankrijk zou dat zelfs 22 procent hoger dan gemiddeld liggen.

Trainingen
Schouten gaat in overleg met de minister van Volksgezondheid om te bekijken of het ook in Nederland mogelijk wordt om suïcide naar beroepsgroep te gaan registeren. Volgens Nieuwsuur organiseren agrarische organisaties en zuivelbedrijven momenteel trainingen in samenwerking met hulporganisatie '113 Zelfmoordpreventie'. Hierin worden bezoekers van boerderijen al geleerd hoe ze suïcidaal gedrag kunnen herkennen en hoe ze dat bespreekbaar kunnen maken.