Overleg over pensioenen mislukt

Print
Het overleg over hervorming van het pensioenstelsel is dinsdagavond mislukt. De onderhandelaars van de betrokken partijen meldden na afloop van gesprekken op het ministerie van Sociale Zaken dat ze er niet uit zijn gekomen.

Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW legde de schuld bij de vakbeweging. ,,Er lag een heel goed aanbod van het kabinet'', zei hij.

Kloof
FNV-voorman Han Busker zei dat het niet lukte om ,,de kloof'' tussen werkgevers, kabinet en bonden te overbruggen. ,,U snapt dat wij structurele oplossingen voor onze leden willen'', zei Busker. ,,Er is een groot probleem met de veel te snelle ophoging van de AOW-leeftijd en wij kwamen niet verder dan incidentele oplossingen.'' Ook over de pensioenen voor ZZP'ers en konden de partijen het niet eens raken.

De bonden stellen dat het kabinet weigert 'maatwerk' mogelijk te maken voor mensen in zware beroepen. ,,Voor ons geen boete voor de bouwvakker die eerder met pensioen wil'', reageert waarnemend CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

,,We zijn er niet uitgekomen", zei Marc Calon van landbouworganisatie LTO. Hij zei dat FNV bang was dat de plannen niet geaccepteerd zouden worden door haar achterban.

Achterban
,,Eigenlijk kreeg de vakbeweging heel veel'', stelde De Boer van VNO-NCW. Volgens hem ligt het probleem bij de achterban van de bonden. Een van de voorstellen was volgens de voorzitter van de werkgevers om de AOW-leeftijd te laten stijgen tot 67 jaar in 2024, in plaats van drie jaar eerder. Ook zou de koppeling tussen pensioenleeftijd en levensverwachting worden losgelaten.

Over een nieuw pensioenstelsel wordt al jaren onderhandeld door werkgevers, vakbonden en overheid. Groot pijnpunt is de verhoging van de AOW-leeftijd. De vakbeweging ziet het tempo waarmee het kabinet de AOW-leeftijd wil verhogen niet zitten.

Hoe het nu verder moet met het overleg, is onduidelijk.