Zuyderland: VGZ-verzekerden op wachtlijst

Print
Zuyderland: VGZ-verzekerden op wachtlijst

Het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen. Afbeelding: Mitchell Giebels

Heerlen / Born / Buchten / Holtum / Papenhoven / Obbicht / Grevenbicht / Sittard / Limbricht / Einighausen / Guttecoven / Munstergeleen / Geleen / Graetheide / Windraak / Hoensbroek / Zuid-Limburg - Patiënten die zijn verzekerd bij VGZ en zich dezer dagen bij Zuyderland melden voor een nieuwe heup of knie, met een liesbreuk, niet acute-oogklachten of sommige keel-, neus en oor-aandoeningen worden dit jaar niet meer geholpen. Het ziekenhuis plaatst ze op een wachtlijst van acht weken.

Het besluit heeft te maken met afspraken die Zuyderland en de verzekeraar hebben gemaakt over het maximale totaalbedrag dat het ziekenhuis in 2018 aan zorg voor VGZ-patiënten mag declareren. Dit zogeheten prijsplafond is inmiddels overschreden.

Wekenlange wachtlijst
Het is niet voor het eerst dat Zuyderland niet uitkomt met het budget aan zorg dat VGZ heeft ingekocht. Hetzelfde gebeurde in 2016 en 2017. Het ziekenhuis in Geleen en Heerlen moest toen, opgeteld, zo’n 11 miljoen euro verlies nemen. Het kreeg de kosten van het ‘te veel’ aan  behandelingen niet vergoed. Ook in 2017 werden VGZ-patiënten in november en december op een wekenlange wachtlijst geplaatst.  De huidige wachtlijst dupeert ruim honderd mensen.

Vorig jaar liep de ruzie tussen Zuyderland en VGZ hoog op. Het ziekenhuis, dat nog altijd kampt met een schuld van 400 miljoen euro, eiste dat de verzekeraar de kosten van overschrijding zou compenseren. Die weigerde dat. Zuyderland dreigde daarop de gesprekken over de zorginkoop  van 2018 stop te zetten. Uiteindelijk kwamen ze toch tot een akkoord. VGZ hoogde het plafond flink op. Afgesproken werd ook dat het ziekenhuis, in principe, geen onbetaalde ‘overproductie’ hoeft te leveren.

Heel vervelend
Niettemin is de patiënt nu opnieuw de dupe. “Heel vervelend”, vindt de woordvoerder van VGZ dat. Maar, “we hebben regionaal genoeg zorg ingekocht. Als patiënten niet willen wachten, dan kunnen ze wel terecht in een ander ziekenhuis: in Roermond, Weert, Maastricht en zelfs Aken. Zo voldoen wij aan onze zorgplicht”. VGZ vergoedt in dat geval de reiskosten.

Hoeveel VGZ het plafond voor dit jaar precies had opgehoogd, wil noch de verzekeraar noch het ziekenhuis zeggen. “We dachten echt dat het genoeg zou zijn, waarom dat niet zo blijkt, weet ik niet”, aldus de VGZ-zegsman.

Een vijfde van patiënten
Een vijfde van de 300.000 patiënten die zich op jaarbasis in Zuyderland melden, is verzekerd bij VGZ. Dat aantal groeide de afgelopen jaren sterker dan verwacht, zegt het ziekenhuis. Men wijt dit vooral aan de vergrijzing en complexere zorgvraag; een natuurlijke stroom. “Wij plukken die mensen echt niet van de straat”, zei topman Roel Goffin vorig jaar al.

Ook voor Zilveren Kruis-verzekerden is sprake van een plafond-overschrijding, maar omdat Zuyderland die overproductie voor 85 procent krijgt vergoed, wordt voor hen geen wachtlijst ingesteld. Voor CZ, de belangrijkste speler voor het ziekenhuis, dreigt geen overschrijding.

Overigens gaat het bij de ingestelde wachtlijst uitsluitend om ‘planbare’ ingrepen, mensen met een acute zorgvraag worden altijd direct geholpen.