Minister Schouten dreigt met boetes voor mestovertreders

Print
Minister Schouten dreigt met boetes voor mestovertreders

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie). Afbeelding: ANP

Melkveehouders die dit jaar te veel mest produceren, kunnen rekenen op strafrechtelijke vervolging. De NVWA gaat vanaf maart 2019 controleren of boeren meer fosfaat hebben geproduceerd dan ze volgens hun fosfaatrechten mogen.

Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Als boeren de mestregels – die 1 januari dit jaar zijn ingegaan – overtreden, loopt Nederland het risico de Europees opgelegde fosfaat- en stikstofplafonds te overschrijden. "Dat risico mogen we niet lopen", schrijft Schouten.

Mogelijk moeten alle boeren extra gekort worden op hun fosfaatrechten als Nederland de plafonds overschrijdt, waarschuwt Schouten. Dat zegt zij te willen voorkomen. Schouten meldt verder dat boeren ook ná 2019 nog op de bon geslingerd kunnen worden voor mestovertredingen die in 2018 zijn begaan.

Rechter beslist
Hoe hoog de boetes precies zullen zijn, is niet bekend. Wie de mestregels overtreedt, maakt zich schuldig aan een economisch delict. De NVWA schakelt het Openbaar Ministerie in bij geconstateerde overtredingen. Uiteindelijk beslist de rechter welke boete wordt opgelegd.

Sinds begin dit jaar moeten alle melkveehouders in Nederland fosfaatrechten hebben voor hun koeien. Daarmee wordt bepaald hoeveel mest mag worden geproduceerd en hoeveel dieren de boeren kunnen houden. Vele honderden melkveehouders vrezen failliet te gaan, omdat zij te weinig fosfaatrechten hebben gekregen.

Duizenden boeren in verzet
Duizenden melkveehouders weten nog altijd niet zeker hoeveel fosfaatrechten zij precies hebben. Achtduizend boeren maakten bezwaar tegen de aan hen toebedeelde rechten. Een groot deel van hen heeft daarop nog geen reactie gekregen. Van de bezwaren die wel zijn afgehandeld, is 46 procent gegrond verklaard.

Schouten zegt dat bij overtredingen ‘kan worden meegewogen’ dat er nog openstaande bezwaren zijn en de toegekende fosfaatrechten dus nog niet definitief zijn. Of en op welke manier ze daar rekening mee gaat houden, laat de minister in het midden.