Bedrijfsleven geeft noodsignaal A67

Het Limburgse bedrijfsleven pleit voor verbreding van de A67. © Rene Manders

Evofenedex, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) dringen er bij de Tweede Kamer op aan te kiezen voor een verbreding van de A67 naar 2x3-rijstroken tussen Leenderheide en Asten.

onze verslaggeefster

Uit de jaarlijkse Economische Wegwijzer van TLN en evofenedex blijkt dat de verlieskosten voor het bedrijfsleven op de A67 5,2 miljoen euro bedragen. Dit toont volgens het bedrijfsleven aan dat er robuuste maatregelen genomen moeten worden tussen Geldrop en Asten en rondom knooppunt Zaarderheiken (Venlo). „De A67 is een belangrijke corridor voor vrachtvervoer van de havens van Antwerpen en Rotterdam richting het Ruhrgebied, de rol van Venlo als logistieke hotspot moet gewaarborgd blijven”, benadrukt LWV-directeur Huub Narinx.

Het gebied rondom Eindhoven en Helmond draait economisch op volle toeren, ook rond Venlo en Venray groeien de economische en logistieke activiteiten. Uit de berekeningen van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) en de MIRT Verkenning blijkt bovendien dat het risico op files, ongelukken en colonnevorming niet gering is. Tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport heeft de minister echter gekozen voor verbreding tussen Leenderheide en Geldrop, niet tot aan Asten.

Het bedrijfsleven heeft aangegeven dat verbreding tot Asten voor nu noodzakelijk is en dat er aanpassingen bij knooppunt Zaarderheiken nodig zijn om de economische toegevoegde waarde van de regio ook na 2030 te garanderen.

Het gezamenlijke bedrijfsleven brengt de A67 juist nu weer onder de aandacht van de Kamerleden, omdat de Tweede Kamer komende donderdag vergadert over de investeringen in infrastructuur.