160 miljoen euro voor onderzoek naar waterberging in Lob van Gennep

Print
160 miljoen euro voor onderzoek naar waterberging in Lob van Gennep

Afbeelding: DG/Theo Peeters

Ottersum / Milsbeek / Heijen / Ven-Zelderheide / Gennep - Een uitgebreid onderzoek moet uitwijzen op welke manier de Lob van Gennep beter geschikt kan worden om bij hoogwater in de Maas water te bergen. Daarvoor is een bedrag van 160 miljoen euro beschikbaar. De Lob van Gennep is een laaggelegen gebied tussen Gennep en Mook in de overgang van de Limburgse Maasvallei naar de Bedijkte Maas.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft recent besloten geld uit te trekken voor een verkenning van het gebied. Ook de regio, waterschap Limburg en de provincie dragen daaraan bij. Dat onderzoek gaat waarschijnlijk zeker een jaar duren. Het gebied Lob van Gennep is al eerder benoemd als rivierbed waar heel veel water kan worden opgevangen bij extreem hoogwater in de Maas. Dat is nodig om zo de waterstanden verder stroomafwaarts tot aan de Biesbosch te laten dalen. Zo wordt voorkomen dat stedelijke bebouwing onder water komt te staan.

Verkenning
Het bedrag van 160 miljoen is volgens wethouder Rob Peperzak van Gennep bedoeld om de verkenning maar ook het maken van het plan en de uitvoering te bekostigen. In het onderzoek willen de gemeenten Gennep en Mook bekijken of met de aanpak voor waterveiligheid ook recreatie, toerisme en landschap een stimulans kunnen krijgen. Het koppelen van die mogelijkheden kan gemeenten veel voordeel opleveren. 

Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld het verhogen of verleggen van dijken grote veranderingen in het landschap teweeg kunnen brengen. Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk werken samen aan de verkenning van de Lob van Gennep. Waterschap Limburg heeft daarin de coördinerende rol.