Gulpen-Wittem koopt terrein Pendile in Eys toch voor 3,5 ton

De sloop van de oude meelgroothandel in Eys negen jaar geleden. © Johannes Timmermans

De gemeente Gulpen-Wittem koopt het braakliggend Pendile-terrein in Eys toch aan. De gemeenteraad heeft ingestemd met die deal.

René Willems

Het terrein ligt sinds de sloop van de vroegere meelgroothandel in 2009 braak. Woningstichting Wonen Wittem wilde er aanvankelijk huurwoningen bouwen, maar dat plan stuitte op verzet van omwonenden.

Kwart miljoen

De gemeente heeft lang onderhandeld met Wonen Wittem, maar is uiteindelijk niet tot een akkoord gekomen. De gemeente bood maximaal een kwart miljoen voor de grond, de corporatie vroeg in verband met alle gemaakte kosten 3,5 ton.

Het college had de raad nu drie opties voorgelegd: toch aankopen voor 3,5 ton, alsnog instemmen met de bouw van vier huurwoningen of niets doen en het terrein in eigendom van Wonen Wittem laten.

Geen keuze

Schoorvoetend heeft de raad gekozen voor de eerste mogelijkheid. „We hadden in feite geen keuze”, zegt CDA-fractievoorzitter Marieke Nass. „Voor woningbouw daar is in het dorp geen draagvlak en we willen ook niet dat het terrein er kaal bij blijft liggen.”

De gemeente gaat samen met de inwoners van Eys kijken naar een nieuwe bestemming voor het terrein pal naast de Sint-Agathakerk. Eerder is al voorgesteld om er een dorpsplein van te maken met een oude dorpspomp, eventueel in combinatie met een aantal parkeerplaatsen.