Minder agrarische grond, meer natuur en bedrijventerrein

Print
Minder agrarische grond, meer natuur en bedrijventerrein

De hoeveelheid agrarisch terrein nam iets af in Limburg. Afbeelding: Roger Dohmen

Roermond / Noord-Limburg -

In Limburg nam tussen 2012 en 2015 de hoeveelheid grond die door boeren werd gebruikt af met 826 hectare.

Van de 220950 hectare in Limburg was in 2012 nog 130157 hectare in gebruik door de agrarische sector. Drie jaar later was dat gedaald naar 129331 hectare. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag bekend heeft gemaakt.

De hoeveel grond die in deze provincie een natuur- en recreatiebestemming kreeg nam daarentegen toe in die periode. Zo steeg het oppervlakte aan bos en open natuurlijk terrein in Limburg met 200 naar 35951 hectare. Opvallend genoeg daalde de hoeveelheid bos met 125 hectare naar 32032 hectare. De hoeveelheid open droog en nat natuurterrein steeg met respectievelijk 326 hectare.

Uit de CBS-cijfers komt verder naar voren dat het oppervlakte aan recreatieterrein licht steeg , met 82 hectare naar 7302. Dat kwam vooral door een lichte toename van park en plantsoen en sportterrein.

Woningen

De hoeveelheid oppervlakte aan bebouwd terrein nam in Limburg tussen 2012 en 2015 ook toe, namelijk met 270 naar 30051 hectare. Dat kwam voor een belangrijk deel op het conto van de toename van woningen (plus 62 hectare) en bedrijventerrein (plus 176 hectare).

Landelijk wijzigde volgens het CBS tussen 2012 en 2015 45.000 hectare van bestemming, bij een procent van de totale oppervlakte van ons land. Vooral agrarisch terrein kreeg een andere gebruiksfunctie: ruim 15000 hectare land- en tuinbouwgrond kreeg een andere bestemming. Dit betekent dat op een doorsneedag ongeveer 14 hectare aan de landbouw is onttrokken, een oppervlakte vergelijkbaar met 28 voetbalvelden. Dit beeld is de laatste dertig jaar nauwelijks veranderd. .

Natuur

Het areaal natuur laat landelijk met bijna 11 duizend hectare de grootste stijging zien. De afname van het areaal aan agrarisch terrein met 15000 hectare, komt landelijk binnen de groene ruimte voor het grootste deel ten goede aan toename van open natuurlijk terrein (11000 hectare) en recreatieterrein (2 000 hectare). De oppervlakte open nat natuurlijk terrein steeg met 12 procent het sterkst. Er wordt steeds meer boerenland vrijgegeven voor hoge grondwaterstanden, met waterberging en het creëren van lokale wetlands tot doel.

Tussen 2012 en 2015 daalde de oppervlakte bos in Nederland met bijna 5 000 hectare. Meer dan de helft hiervan is veranderd in open droog natuurlijk terrein. Een derde van het gekapte bos is agrarisch terrein geworden, waarvan ruim 40 procent in de provincie Groningen.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen