School Griendtsveen dreigt dicht te gaan

Print
School Griendtsveen dreigt dicht te gaan

De Driehoek in Griendtsveen dreigt te zakken van circa 50 naar 40 leerlingen. Afbeelding: Lé Giesen

Griendtsveen -

Basisschool De Driehoek in Griendtsveen dreigt in 2020 te sluiten. Ouders gaan onderzoeken of dit nog te voorkomen is.

Prognoses wijzen uit dat De Driehoek in Griendtsveen de komende jaren van circa vijftig naar veertig leerlingen gaat zakken. Zowel scholenstichting Dynamiek, waar De Driehoek toe behoort, als de medezeggenschapsraad van De Driehoek vindt dat een dergelijk leerlingaantal onaanvaardbaar is. Want in dat geval zal de school moeten werken met nog maar twee combinatieklassen. Eén voor de eerste groep tot en met de vierde. En één groep voor de leerjaren vijf tot en met acht.

„En in dat geval komt de kwaliteit van het onderwijs onder druk te staan”, zegt voorzitter Janny Hermans van de medezeggenschapsraad. „De leerkrachten zeggen dat dit niet te doen is vanwege de niveauverschillen tussen kinderen.” Volgens bestuurder Jos Baggen van Dynamiek is het lesgeven aan de huidige drie combinatieklassen al pittig voor het team van De Driehoek.

Dynamiek heeft de ouders in Griendtsveen donderdag ingelicht over de situatie. Volgens Baggen gebeurde dit om de ouders zo vroeg mogelijk bij de besluitvorming te betrekken. De medezeggenschapsraad en ouders van kinderen gaan in diverse werkgroepen onderzoeken of er toch nog toekomst is voor De Driehoek. „Bijvoorbeeld om te onderzoeken of de prognoses echt kloppen”, zegt Hermans. Dynamiek baseert zich op cijfers van landelijke bureaus en de geboortecijfers in Griendtsveen.

De medezeggenschapsraad en de in Werkgroep De Toekomst verenigde ouders beleggen vrijdagavond een bijeenkomst over de school. Maandag 10 december spreekt het bestuur van Dynamiek met de ouders.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje