Toepassen kaasschaaf in begroting Sittard-Geleen vertraagd

Print
Toepassen kaasschaaf in begroting Sittard-Geleen vertraagd

Het vrijmaken van geld voor verzachten van bezuinigingen in Sittard-Geleen moet eerst goedgekeurd worden door de provincie. Afbeelding: ingimage

Born / Buchten / Holtum / Papenhoven / Obbicht / Grevenbicht / Sittard / Limbricht / Einighausen / Guttecoven / Munstergeleen / Geleen / Graetheide / Windraak / Zuid-Limburg -

De provincie Limburg wil als financieel toezichthouder nog niet zeggen of de gemeenteraad van Sittard-Geleen de kaasschaaf mag hanteren in de Begroting 2019.

Het verzachten van bezuinigingsmaatregelen loopt daarmee vertraging op. Dat meldt het college van B en W in een brief aan de raad.

Vrijmaken

De gemeenteraad wil bezuinigingen ‘compenseren’ door geld vrij te maken. ‘De kaasschaaf’ zou een keer extra over de gemeentelijke subsidies en producten moeten worden gehaald.

Door op die posten in 2019 zo 1 procent extra te bezuinigen en (taakstellend) in 2020 nog eens 3 procent, zou structureel 1,5 miljoen euro kunnen worden vrijgemaakt.

Mantelzorgers

Dat geld zou gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld te voorkomen dat mantelzorgers hun jaarlijkse douceurtje niet meer krijgen. Ook zou de verhoging van de ‘blaftaks’ voor de eerste hond kunnen worden geschrapt of de verhoging van parkeertarieven worden beperkt.

Sittard-Geleen staat onder preventief financieel toezicht van de provincie. Het college kreeg van de raad in november de opdracht uit te zoeken of de toezichthouder akkoord kan gaan met deze kaasschaafmethode.

Oordeel

Na ambtelijk contact met de toezichthouder blijkt dat de provincie pas een oordeel wil vellen als het voorstel hard en concreet is uitgewerkt en door de raad via een begrotingswijziging is vastgesteld.

Het stadsbestuur laat nu extern onderzoeken of een concreet voorstel mogelijk is. Dat betekent dat pas dit voorjaar bij bespreking van de kadernota hierover duidelijkheid komt.