Veiligheid

Wijkbewoners praten mee over aanpak van verkeerssituatie in Steinse wijken

Print
Wijkbewoners praten mee over aanpak van verkeerssituatie in Steinse wijken

Trucks worden straks uit oud-Stein geweerd. Afbeelding: René Savelkoul

Stein / Urmond / Elsloo / Berg / Maasband / Veldschuur / Catsop / Meers / Zuid-Limburg -

Stein wil binnen drie jaar diverse verkeersknelpunten wegnemen in het centrum, Oud-Stein, Kerensheide en Nieuwdorp.

De maatregelen in het zogeheten Verkeersarrangement Stein zijn tijdens een interactief procesaangedragen door wijkbewoners zelf . Ze moeten de veiligheid van voetgangers en andere weggebruikers vergroten, de doorstroming verbeteren en het parkeren beter faciliteren.

Vrachtwagens

Zo zijn in het centrum bij de ingang van de Stadhouderslaan en in de Drossaert Jonkheer van Kesselstraat oversteekvoorzieningen voorzien en in de Cortenbachstraat snelheidsremmers.

Ook in oud-Stein gaat het om het afremmen van verkeer en wordt de routing van vrachtwagens die nu door de smalle straten rijden aangepast.

Verbeteringen

In Nieuwdorp gaat het om snelheidsremmers en trottoirverlagingen, een parkeerstrook in de Damiatestraat en parkeerplaatsen in de Van der Marckstraat en Woeringestraat. Andere verbeteringen zijn een haag om speeltuinen en een fietspad en fietssluis aan Driekoulen.

Ook de verkeerssituatie in Kerensheide krijgt aandacht. Zo zijn trottoirverlagingen gepland, parkeerplaatsen aan de Meskensstraat en Libel, en een oversteekplaats voor voetgangers op de Langhaagweg. Grasgraefken wordt beter bereikbaar.

Knelpunten

De kosten van dit alles wil wethouder Danny Hendrix (DOS, Fysiek Domein) dekken met reeds begroot budget voor kleinschalige verkeersmaatregelen. Om te voorkomen dat geen geld overblijft voor andere knelpunten in de gemeente wil hij de raad vragen dit budget eenmalig op te hogen.

Een brede inventarisatie, analyse van de verkeersveiligheid aan de hand van ongevallen sinds 2014, bewonersavonden en werkateliers met bewoners hebben geleid tot het Verkeersarrangement Stein, dat is gepresenteerd aan de raad.

Reconstructie

In de maatregelprogramma’s voor de vier wijken staan ook maatregelen als de inmiddels gestarte reconstructie van de Mauritsweg en de al geplande en gebudgetteerde aanleg van vrijliggende fietspaden aan de Kapelaan Berixstraat.

Voor na 2021 staan er nog enkele kostbare aanpassingen op stapel, waarvan voor Hendrix rotondes op de kruisingen Gerichtstraat/Heerstraat-Noord (kosten 6 ton) en Steinderweg/Merodestraat (6,5 ton) hoge prioriteit hebben vanwege de gevaarzetting.

Facelift

Binnen enkele jaren zou verder het traject Heerstraat-Zuid/Steinderweg voor 1,5 miljoen een facelift moeten krijgen. Op de nominatie voor herinrichting staan ook de Drossaert Jonker van Kesselstraat, Haalbrugskensweg, Omphaliusstraat en Valderstraat. Een deel van de kosten hiervan (1,5 miljoen euro) is al gedekt via de projecten Centrumplan Stein en Gebiedsgewijze aanpak.

Voor andere omvangrijkere investeringen moet de raad nog geld vrijmaken.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje