Aanvalsplan voor verkeer: nieuw rijexamen, eisen helmen strenger

Print
Aanvalsplan voor verkeer: nieuw rijexamen, eisen helmen strenger

Afbeelding: Fotolia

Brommerrijders met een flinke slok of drugs op moeten straks een veiligheidscursus of geschiktheidstest ondergaan, gevaarlijke kruispunten en rotondes gaan overal op de schop, er komen strengere kwaliteitseisen voor helmen en het CBR gaat het praktijkexamen vernieuwen.

Dit zijn de opvallendste maatregelen in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dat het kabinet, de provincies, gemeenten en vervoersregio’s vandaag naar buiten brengen. De torenhoge ambitie: nul verkeersslachtoffers.

20.800
Er is nog een lange weg te gaan, want juist vandaag wordt bekend dat er 20.800 ernstig gewonden vielen in het wegverkeer in 2017. Eerder bleek al dat het aantal doden vorig jaar lag op 613. Ook de financiële gevolgen voor de maatschappij zijn groot; ruim 14 miljard euro per jaar. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen: "Het belang van verkeersveiligheid wordt vaak onderschat. Ik vind het daarom hoopvol dat we nu met zoveel verschillende overheden en partijen de urgentie zien. Er is nieuwe energie, een duidelijke koers en een scherpe ambitie."

Kwetsbare groepen
Zo komt er extra aandacht voor kwetsbare groepen verkeersdeelnemers (bestuurders van scootmobielen, kinderen). Ook wordt ingezet op veilig gebruik van nieuwe veiligheidssystemen, vooral in de buurt van scholen. Denk aan detectie van de dode hoek en automatische aanpassing van de snelheid bij voertuigen. Veilig Verkeer Nederland is blij met het strategisch plan. "Fietsers, voetgangers, kinderen, jongeren en ouderen zijn kwetsbaar in het verkeer. We hebben ook te maken met een evolutie van de fiets en elektrische vervoermiddelen. Zonder dat we als verkeersdeelnemers goed weten wat de plaats op de weg is van deze elektrische apparaten", aldus waarnemend directeur Alphons Knuppel.

Klos
Verder worden - via trajectcontroles op bijvoorbeeld N-wegen - straks vaker bekeuringen gegeven zonder dat de bestuurder een papieren ‘bon‘ krijgt. Vooral mensen die een rood kruis negeren, bellen met de mobiel in de hand en te hard rijden tijdens wegwerkzaamheden zijn de klos. "Het gaat al een tijdje niet meer goed met de verkeersveiligheid“, constateert directeur Peter van der Knaap van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. "Als we het niveau van 2014 (570 doden, red.) hadden vastgehouden, dan had dat ruim 150 levens gescheeld. Het nieuwe plan is dus belangrijk, want het gaat hier om mensen!"

Geschiktheidsonderzoek
Bij het nemen van maatregelen is, constateert SWOV, specifiek aandacht nodig voor de volgende groepen: fietsers, scootmobiel-rijders, 80-plussers en slachtoffers op 30- en 60 km/uur-wegen. Op deze weggebruikers spitsen veel plannen zich ook toe. Zo is bij gebruikers van snorfietsen, bromfietsen en brommobielen relatief vaak sprake van alcohol- of drugsgebruik. Straks kan niet alleen een cursus alcohol in het verkeer, maar ook een geschiktheidsonderzoek aan deze bestuurders worden opgelegd. Die test bestaat uit een psychiatrisch onderzoek, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek.

Einddatum
Verder zijn motorhelmen beperkt houdbaar (het gas loopt langzaam uit het schuim in de helmen), maar ze mogen nu nog zonder einddatum verkocht worden. Plannen om dat aan te passen, komen Europees op de agenda. En er zijn - door de toename van oudere fietsers en racefietsers -  steeds meer ziekenhuisopnames met ernstig hoofdletsel. Dus komt er een kwaliteitsnorm voor goede fietshelmen. De regeringscoalitie maakte vorige week al 10 miljoen euro vrij om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Het geld is de eerste stap in de torenhoge ambitie om in 2030 geen doden op de weg meer te hebben.

Rotondes
De zak met geld gaat naar ondersteuning van overheden om onderzoek te doen naar en kennis te vergaren over meer veiligheid op provinciale en lokale wegen. Momenteel valt een vijfde van de verkeersdoden op provinciale wegen en ruim 60 procent op gemeentewegen. Kruisingen en rotondes zijn gevaarlijke locaties in gemeenten. Uit recent onderzoek blijkt dat op circa 10 procent van de rotondes relatief veel ongevallen plaatsvinden. Op kruispunten met verkeerslichten lopen bestuurders echter het hoogste risico. In 2019 moet duidelijk worden waar het knelt op deze plekken en hoe het beter kan. Vervolgens gaat de schop ook echt de grond in.

Menselijk falen
Veilig Verkeer Nederland concludeert dat ruim 90 procent van alle verkeersongevallen voortkomt uit menselijk falen. Waarnemend directeur Alphons Knuppel: "De grootste boosdoeners in verkeersveiligheid zijn nog steeds een te hoge snelheid, alcohol in het verkeer en de aantrekkingskracht van de smartphone." Volgens VVN is de pakkans van verkeersovertreders nu te laag. "Lager dan de spaarrente." Daar maakt het strategisch plan nu echt eens korte metten mee, hoopt de organisatie.