Provincie betaalt mee aan kosten mislukt plan Fort van Venlo

Print
Provincie betaalt mee aan kosten mislukt plan Fort van Venlo

Het was de bedoeling dat een kabelbaan het Fort van Venlo met de Venlose binnenstad zou verbinden. Afbeelding: Fort van Venlo

Venlo / Hout-Blerick / Boekend / Steyl / Lomm / Tegelen / Velden / Belfeld / Blerick / Arcen / Noord-Limburg -

De provincie Limburg betaalt de helft van de 700.000 euro die de initiatiefnemers van het afgeketste plan Fort van Venlo ontvangen als vergoeding voor gemaakte kosten.

In eerste instantie zou de gemeente Venlo dat bedrag helemaal betalen, maar de provincie sprong later bij. Een woordvoerder van gedeputeerde Eric Geurts (PvdA) laat weten dat de provincie te hulp schiet omdat ze de ontwikkelingen op het kazerneterrein in Blerick ziet als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het Fort van Venlo (FvV), van ondernemers Hessel Meijer en Frank Vaessen, wilde aanvankelijk een amusementscentrum en indoor markthallen realiseren in Blerick. Het Fort van Venlo zou de grond en opstallen kopen voor bijna 5,5 miljoen euro.

Aanpassingen In oktober maakten de gemeente Venlo en FvV bekend dat ze de stekker uit het plan trekken omdat dit niet meer haalbaar zou zijn. De gemeente ging eerder dit jaar niet akkoord met een alternatief plan van FvV. De ondernemers wilden alleen nog een LeisureDome bouwen. Ze wilden de grond niet meer kopen, maar een erfpachtconstructie sluiten. Ook eisten ze dat het parkeertarief op het terrein maximaal twee euro per dag zou zijn. Daarnaast wilden ze een overheidssubsidie van twee miljoen euro ontvangen en niet meer investeren in duurzaamheid.

Na de beëindiging van het project werd afgesproken dat de ondernemers van de 973.000 euro die ze uitgaven aan onder meer een architect, advocaten en een consultant 700.000 euro terugkrijgen. Zelf gaf de gemeente bijna 250.000 euro uit aan externe adviseurs.

Vragen De VVD, CDA, PVV, D66 en SP stelden daar vragen over. Ze wijzen op de overeenkomst tussen gemeente en FvV waarin staat dat de ondernemers de door de gemeente gemaakte kosten, tot maximaal één miljoen euro, moeten vergoeden als ze de grond niet afnemen.

Aan de gemeenteraad antwoordt het college van B & W nu dat die clausule alleen in werking zou treden bij ‘blijvende wanprestatie’. Volgens de gemeente was daar geen sprake van en is daarna in onderling overleg besloten dat de gemaakte kosten ‘onderling verrekend’ zouden worden.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen