Campagnes Maastricht Bereikbaar voor milieubewust autorijden

Print
Campagnes Maastricht Bereikbaar voor milieubewust autorijden

Afbeelding: Marco Jeurissen

Maastricht Bereikbaar werkt aan toekomstgericht reizen. Dat is hard nodig, hield MB-directeur Louis Prompers zijn gehoor voor bij de presentatie van het nieuwe programma voor 2019. “Het wagenpark in Nederland groeit, de kosten van de files zijn inmiddels gestegen tot 1,3 miljard per jaar.” Samen met vele partners werkt Maastricht Bereikbaar aan maatregelen die Zuid-Limburg bereikbaar houden, en tegelijkertijd bijdragen aan het klimaatbeleid, een leefbare omgeving en persoonlijke gezondheid.

Mensen een andere kijk geven op mobiliteit. Dat is het doel waarvoor Maastricht Bereikbaar zich sinds 2010 inzet. Samen met werkgevers, belangenorganisaties, kennisinstituten, aanbieders van mobiliteitsdiensten en overheden. Veel grote werkgevers hebben zich aangesloten bij Maastricht Bereikbaar. Zij kiezen hun eigen bedrijfsdoelstellingen gericht op bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Met maatwerk helpt Maastricht Bereikbaar hen deze doelstellingen te realiseren. MB brengt bijvoorbeeld het woon-werkverkeer van werknemers in kaart en biedt producten aan die gedragsverandering stimuleren.

Want dat laatste blijft ook in 2019 de inzet: we moeten met z’n allen minder de auto gebruiken en meer de fiets, OV en P+R. Maar als we dan toch de auto gebruiken, moeten we dat effectiever en milieuvriendelijker doen. Nieuw in het programma voor 2019 is dat Maastricht Bereikbaar zich ook richt op toekomstgericht autorijden.

Banden op Spanning
In dat kader organiseert MB momenteel samen met Stichting Band op Spanning en partners in Zuid-Limburg de actie Banden op Spanning. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de 8,5 miljoen auto’s in Nederland rijdt met onderspanning van de banden. Dat betekent dat we met zijn allen 200 miljoen liter extra brandstof verbruiken en zo 400 kiloton CO2 onnodig uitstoten. Met de juiste bandenspanning verbeter je niet alleen de luchtkwaliteit en verbruik je minder brandstof, je rijdt ook veiliger en maakt minder lawaai.

Het bandenteam van MB was al onder meer aanwezig bij het MECC tijdens Jumping Indoor Maastricht en bij de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. Daar bleek maar liefst 85% van de gecontroleerde auto's de bandenspanning niet op orde te hebben. Deze maand kunnen automobilisten hun banden nog laten checken bij P+R Maastricht Noord. Op 15 december is het bandenteam aanwezig van 9.30-17.00 uur, op 20 december van 7.30-16.30 uur. Later deze winter volgen nog meer locaties in Zuid-Limburg waar banden gratis worden gecontroleerd en zo nodig opgepompt. Op maastrichtbereikbaar.nl/nl/acties/banden-op-spanning staan de exacte gegevens.

E-lease
Als het gaat om toekomstgericht reizen, staat ook het stimuleren van elektrisch rijden hoog op de agenda. Via het project ‘Van lease naar e-lease’ helpt Maastricht Bereikbaar aangesloten werkgevers om hun leasevloot versneld te verduurzamen. Werkgevers die elektrische auto’s willen gaan leasen, kunnen een vergoeding krijgen om hun huidige leasecontract af te kopen. Zo kunnen ze direct beginnen met elektrisch rijden.

In voorbereiding zijn de projecten ‘Ontdek de e-car’ en ‘Boost de e-car’. In het eerste geval kunnen werknemers bij hun werkgever een elektrische auto uitproberen. Vervolgens krijgen ze een aanbod om via een private leaseconstructie over te stappen op elektrisch rijden. Bij ‘Boost de e-car’ gaat MB samen met de werkgevers onderzoeken hoe bestaande pools van e-dienstauto’s optimaler kunnen worden gebruikt. Er zijn namelijk al heel wat werkgevers die elektrische auto’s beschikbaar stellen, maar te vaak staan deze nog stil.

Een groeiend aantal automobilisten in Nederland – nu al zo’n 400.000 – maakt gebruik van deelauto’s. Met name in de grote steden hebben de bewoners de voordelen ervan ontdekt: het delen van een auto leidt tot minder drukte in de stad, draagt bij aan een beter milieu en is goedkoper. Die voordelen worden nog eens versterkt bij het gebruik van een elektrische auto. In Limburg loopt het gebruik van deelauto’s nog wat achter. Om daar wat aan te doen, ontwikkelt MB een campagne die erop is gericht om in 2020 1000 extra elektrische deelauto’s in Limburg op de weg te hebben.

Meer info over de campagnes van MB: www.maastrichtbereikbaar.nl.