Nieuwbouw

Stadsbouwmeester Vaals: bouwplan Von Clermontplein is verbetering huidige situatie

Print
Stadsbouwmeester Vaals: bouwplan Von Clermontplein is verbetering huidige situatie

Op de plek van het Von Clermontplein 60 komt nieuwbouw. Afbeelding: Google Streetview

Noord-Limburg / Vijlen / Lemiers / Vaals / Camerig / Holset / Mamelis -

Het plan om op het Von Clermontplein 60 in Vaals een appartementengebouw te zetten, is een verbetering van de huidige stedenbouwkundige situatie, zegt de stadsbouwmeester.

Het vervallen pand op de hoek van het Von Clermontplein en de Bosstraat maakt plek voor nieuwbouw. Daar moeten vijf sociale huurwoningen van de Woningstichting Vaals in komen.

Bezwaar

Drie omwonenden hebben eerder dit jaar bezwaar gemaakt tegen dit plan. Ze vinden alle drie dat het gebouw met vijf verdiepingen straks te hoog wordt, wat volgens hen bovendien in strijd zou zijn met het geldende bestemmingsplan. Het past volgens de bezwaarmakers niet in het beschermd dorpsgezicht.

De stadsbouwmeester zegt in zijn advies dat het nieuwe ontwerp ‘hoge architectonische waarde’ heeft en het ‘een waardevolle toevoeging op de diversiteit van de omgevende bebouwing’ vormt. Een vijfde bouwlaag is volgens hem geen storend element in het gezicht van de straat, omdat het een ‘goed eindpunt van de relatief hoge bebouwing van het Von Clermontplein’ vormt. Volgens de gemeente Vaals is de geplande gevelhoogte niet in strijd met het huidige bestemmingsplan.

Definitief

De gemeenteraad van Vaals had eind mei al een verklaring van geen bedenkingen gegeven voor het plan, mits er geen zienswijzen zouden binnenkomen. Nu dit wel het geval is, moet er nog een definitieve verklaring worden gegeven. Dit gebeurt tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar op maandag 17 december. Het advies van de bouwmeester hoeft niet te worden opgevolgd.

INFO

Advies

Een vijfde bouwlaag is volgens stadsbouwmeester geen storend element in het gezicht van de straat.