Oudste fotoclub in Midden-Limburg in actie voor hoognodige verjonging

Print
Oudste fotoclub in Midden-Limburg in actie voor hoognodige verjonging

Het carnaval in Venetië stijlvol vastgelegd op de gevoelige plaat. Afbeelding: Geert Noij, Fotokring Midden-Limburg

Merum / Swalmen / Roermond / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

Met de respectabele leeftijd van 70 jaar is de Fotokring Midden-Limburg (FkML) in de regio Roermond de oudste vereniging voor amateurfotografen. Deze mijlpaal geeft het bestuur echter meer reden tot zorg dan tot feestvreugde, want het ledenbestand is de laatste jaren drastisch gekrompen. Zodoende is er een ledenwerfactie nodig, waarbij vooral wordt ingezet op verjonging.

Op 7 juli 1948 vond de oprichting plaats van de Fotokring Midden-Limburg. Dat was destijds vooral te danken aan Harrie van de Beek, die in de naoorlogse jaren met het plan rondliep om in Roermond een fotoclub op te richten. De initiatiefnemer, die toen al een fanatieke fotograaf was, wilde meer uit zijn hobby halen. Daarvoor was in zijn ogen een klankbord nodig; een fotoclub. Van de Beek wist de bekende Roermondse vakfotografen Tonny Leenarts en Mathieu Koch (destijds internationaal gerenommeerd portretfotograaf) voor zijn idee winnen, zodat onder de auspiciën van dit professioneel tweetal in het toenmalige Oranjehotel de oprichtingsvergadering (met 34 belangstellenden) kon plaatsvinden.

Vergrijzing

Aan het begin van deze eeuw telde de Fotokring Midden-Limburg nog zo’n 28 leden. Maar die hoogtijdagen zijn voorbij, want anno 2018 staan er nog maar 10 namen op de ledenlijst. Voor die krimp zijn volgens FkML-zegsman Harry Goessens drie oorzaken aan te wijzen: „In 2012 verliet een aantal leden onze vereniging om zich aan te sluiten bij de nieuw opgerichte Fotogroep Interfocus. Daarnaast raakten wij leden kwijt omdat die naar elders verhuisden, zoals bijvoorbeeld onze voorzitter naar Leiden. En de vergrijzing speelt, net als bij veel andere verenigingen in Nederland, ook bij ons een rol.”

Diepgang

Met de komst van de digitale fotografie begon ineens iedereen massaal te fotograferen, want je hoefde bijvoorbeeld geen kosten meer te maken voor filmrolletjes, ontwikkelen en afdrukken. Je zou dus denken dat het goedkoop geworden fotograferen veel nieuwe leden oplevert. Niets is echter minder waar. Harry Goessens heeft een idee hoe dat komt: „In de tijd van de analoge fotografie maakte men vanwege het kostenaspect weliswaar veel minder foto’s, maar die werden dan wél goed en met een kritisch oog bekeken. De huidige generatie fotografeert massaal, vooral met de smartphone. Het grote probleem is echter de bulk, waardoor diepgang ontbreekt omdat foto’s niet meer goed worden bekeken en vaak al gauw worden weggegooid.”

Fototochten

Menigeen die foto’s maakt zal zich afvragen waarom je lid van een fotoclub moet worden. Goessens heeft het antwoord: „Bij fotograferen gaat het niet alleen om de techniek. Het gaat ook om andere zaken. Als fotograaf wil je een verhaal vertellen of met beeldtaal een emotie overbrengen. De fotoclub is er om je fotografie op een hoger plan te brengen. Binnen onze fotoclub wordt ongeveer elke twee weken eigen werk getoond en besproken. Wij doen mee aan regionale wedstrijden en exposeren regelmatig. Ook organiseren wij excursies en fototochten in binnen- en buitenland. Zo waren wij bijvoorbeeld in Londen, Parijs en Venetië. En deelname aan workshops wordt door ons en de Fotobond ondersteund.”

De tweewekelijkse bijeenkomsten van de Fotokring Midden-Limburg vinden plaats in de zaal van café De Ster aan de Raadhuisstraat in Maasniel. Belangstellenden kunnen daar komende maandag 17 december vanaf 20.00 uur een kijkje komen nemen. Voor informatie en aanmelding kan men ook Harry Goessens bellen onder nummer 06-50589650.