Hoogwater

‘We komen er hier nog genadig vanaf’

Print
‘We komen er hier nog genadig vanaf’

Een medewerker van het Waterschap Limburg geeft uitleg bij plankaart. Afbeelding: Ger Peeters

Heel -

Waterschap Limburg hield dinsdagavond in Heel een inloopbijeenkomst vanwege de toekomstige dijkversterking in het gebied Polderveld.

Bestuurder Rein Dupont van Waterschap Limburg geeft het ruiterlijk toe: het plangebied in Heel is niet de lastigste casus van alle werkgebieden in de provincie in het kader van de bescherming tegen hoogwater. Toch zaten medewerkers van het Waterschap de afgelopen maanden bij 25 bewoners rondom de plas Polderveld aan de keukentafel. Gesprekken voeren, luisteren naar wensen, het gladstrijken van plooien. Want hoe minimaal de aanpassingen op de plankaart ook mogen lijken, in de beleving van de mensen die het aangaat, zijn veel maatregelen ingrijpend.

Bezwaren

“We komen er hier nog genadig vanaf”, meent een van de bezoekers. Hij woont in Pol in een woning die wordt omgeven door water. Hij is uiteraard op de hoogte van de noodzaak maar is toch niet helemaal content. “Achter onze huizen loopt een pad waardoor de achtertuinen worden ontsloten. Die zou verdwijnen als de dijk wordt opgehoogd. Hoewel de ophoging niet het probleem is, wordt een dijk ook automatisch breder. Dat toegangspad zou dan een stuk smaller worden.” Ook zijn buurman is kritisch. “Volgens mij verdwijnen er heel veel bomen door de dijkversterking. Waar komen die terug?” Tonno de Boer van het Waterschap luistert geduldig naar de bezwaren. Om vervolgens voor de zoveelste keer uit te leggen dat de bomen inderdaad verdwijnen en het pad wel degelijk behouden blijft.”

Piping

Rein Dupont roemt ondertussen de voortgang in het Heelse plangebied. “Dijkversterking is niet zo ingrijpend als een dijkverlegging. Dit plan verloopt voorspoedig, het eerste dat zo ver is. Een technisch probleem is hier wel het water dat onder de dijken doorstroomt, piping genaamd. Het dijktraject Heel is met dijktraject Thorn - Wessem verbonden via beken. In het project bekijken we ook hoe problemen met de waterhuishouding opgelost kunnen worden. Tijdens hoge waterstanden is er namelijk veel pompcapaciteit nodig om het gebied droog te houden. Hier worden de dijken eerder breder dan hoger. Aan de meeste percelen hoeven we niet te komen.”

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje