Dode bomen wekken natuur in Grensmaas weer tot leven

De bomen liggen in de Maas ter hoogte van Borgharen. Ze zijn met kettingen verankerd aan zware betonplaten om wegdrijven te voorkomen.

De bomen liggen in de Maas ter hoogte van Borgharen. Ze zijn met kettingen verankerd aan zware betonplaten om wegdrijven te voorkomen. © Jaco van der Eijk

‘Wat doen die dode bomen toch in het water?’, zal menige voorbijganger denken bij het zien van drie bomen die in de bedding van de Maas bij Borgharen liggen. Die zijn daar neergelegd door Rijkswaterstaat en Consortium Grensmaas. Het rivierhout moet als een soort koraal nieuw leven van planten en dieren aantrekken.

Redactie

Ecoloog Alphons van Winden van Bureau Stroming geeft een uitgebreide uitleg: “Voor een gezond waterecosysteem is het belangrijk dat er veel variatie in leefgebieden voor planten en dieren is. Het rivierhout moet samen met enkele grote keien voor afwisseling in stroomsnelheid zorgen, wat meer soorten vis aantrekt”.

Voedselbron

Van Winden was zelf erbij toen de dode bomen begin november in de rivier werden gelegd. “Aan het dode hout hechten zich kleine waterdiertjes zoals insectenlarven, kokerjuffers en mosselen, maar ook wieren en algen, die weer een belangrijke voedselbron voor vissen en vogels vormen. De wortels en takken dienen ook als schuil- en paaiplaats voor jonge vis. Zo komt de voedselkringloop weer op gang.” Ook kan zich achter de ‘obstakels’ een laagje zand en fijn grind ophopen, precies zoals in een natuurlijke rivier normaal gesproken gebeurt, aldus de ecoloog. Borgharen is als eerste locatie voor het neerleggen van ‘rivierhout’ in de Maasbedding gekozen, omdat het Grensmaasproject hier al afgerond is en er voldoende geschikte bomen voorhanden waren.

Kajakkers

De dode bomen zijn buiten de hoofdgeul neergelegd, in een wat dieper gedeelte tussen twee grindeilanden in. Zodoende ligt een deel van de stammen permanent onder water en zullen waterrecreanten zoals kajakkers, zolang ze de hoofdstroom volgen, er naar verwachting geen hinder van ondervinden.

Kettingen

Om wegdrijven te voorkomen zijn de dode bomen met kettingen vastgemaakt aan zware betonplaten, die op hun beurt stevig in de bodem zijn ingegraven. Behalve een grote kei bij het rivierhout, zijn nog eens tien keien in de nabijheid daarvan op grindeilanden neergelegd, eveneens buiten de hoofdstroom. Op basis van de technische, financiële en ecologische uitkomsten wordt verder bekeken welke andere plekken in de Grensmaas geschikt kunnen zijn om de komende jaren bomen en keien neer te leggen, met hetzelfde doel: flora en fauna terug tot leven wekken in dat deel van de rivier.

Herstelwerk

Rijkswaterstaat heeft onder meer als taak om zorg te dragen voor een goede ecologische waterkwaliteit, volgens de Europese richtlijnen. Dat geldt dus ook voor de Maas. Rijkswaterstaat voert samen met andere partijen langs de gehele Maas in Nederland ecologisch herstelwerk uit. Dat varieert van het realiseren van natuurvriendelijke oevers en aanleggen van ondiepe geulen tot het herstellen van beekmondingen en plaatsen van rivierhout. Vaak kunnen maatregelen voor de hoogwaterveiligheid worden gecombineerd met verbetering van het waterleven, zoals bij de Grensmaas, waar tevens Natura 2000-doelen zijn meegenomen.

Meer informatie is te vinden op: www.rws.nl/maasoevers of www.grensmaas.nl.

(Bron: Rijkswaterstaat)

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee