Op afbetaling

Minister wil woekeraars aanpakken

Print
Minister wil woekeraars aanpakken

Minister Hoekstra tijdens een gastcollege op het Heerlense Bernardinuscollege. Afbeelding: ANP

Den Haag wil consumenten beter beschermen tegen ‘aasgieren’. Financiële instellingen die kredieten aanbieden tegen buitensporige leenvoorwaarden moeten harder worden aangepakt, vindt minister Wopke Hoekstra van Financiën.

Hoekstra heeft zijn ambtenaren opdracht gegeven om de juridische mogelijkheden te onderzoeken die er zijn om de financiële instellingen te dwarsbomen. Ook worden de beloningsregels in de bankensector opnieuw aangepakt in de strijd tegen perverse prikkels. Bij kopen op afbetaling kent 27 procent van de klanten een betalingsachterstand. Net zoals banken over voldoende buffers moeten beschikken, moet worden voorkomen dat huishoudens te hoge schulden aangaan, benadrukt Hoekstra.

Kwetsbare klanten

„Ik wil de risico’s zo veel mogelijk inperken, omdat kredietverlening voor kwetsbare klanten tot grote financiële problemen kan leiden.” Snel en makkelijk verkrijgbare kredieten die samengaan met buitensporige leenvoorwaarden moeten daarom harder worden aangepakt, schrijft Hoekstra in de agenda financiële sector die aan de Tweede Kamer is verstuurd. De plannen zijn tot stand gekomen met inbreng van toezichthouders, experts, betrokkenen uit de financiële sector en andere stakeholders.

Beloningsregels

De regels rond beloningen bij banken worden verder aangescherpt. Zo mogen aandelen die deel zijn van de vaste beloning, pas na vijf jaar worden verkocht. Ook worden financiële instellingen verplicht om bij hun beloningsbeleid meer rekening te houden met hun maatschappelijke functie. Ze moeten meer verantwoording afleggen en van tevoren draagvlak zoeken voor de beloningsvoorstellen. De financiële sector moet dienstbaar zijn aan burgers en bedrijven, benadrukt Hoekstra, die hamert op stabiliteit, integriteit en innovatie. Banken hebben hoge buffers nodig om de stabiliteit van de sector te waarborgen. Ook moet witwassen worden voorkomen. De minister gaat samen met de sector en toezichthouders onderzoeken hoe de uitwisseling van informatie kan worden verbeterd.

Steun

De banken zelf ondersteunen de ambitie van de minister. „De sector staat er tien jaar na de crisis sterker voor en tegelijk is er nog veel werk te verzetten”, zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). „Een belangrijke uitdaging betreft het versterken van het publiek en politiek vertrouwen.” Op het punt van beloningen had de bankensector eerder al toegezegd de eigen Code Banken te willen aanscherpen. De NVB vraagt wel extra aandacht voor de lastendruk in de sector als gevolg van diverse fiscale maatregelen.