Conflict

Gemeente Meerssen wil niet meer praten met campinghouders

Print
Gemeente Meerssen wil niet meer praten met campinghouders

De rechter moet uitspraak doen in de twist tussen gemeente Meerssen en camping De Boskant. Afbeelding: Rob Oostwegel

Meerssen / Ulestraten / Moorveld / Bunde / Rothem / Geulle -

De gemeente Meerssen heeft een voorstel van de rechtbank om te helpen met mediation in de kwestie rond camping De Boskant afgewezen.

Vertegenwoordigers van de gemeente en van camping De Boskant in Geulle troffen elkaar dinsdag voor de rechtbank in Maastricht.

Expert

Partijen liggen al jaren met elkaar overhoop over onder meer de erfpacht, vermeende illegale bouwwerken en achterstallige afdracht van toeristenbelasting. Eigenlijk ging de zitting over het inschakelen van een onafhankelijke expert die de waarde van de opstallen van de camping zou moeten vaststellen. Dit omdat twee eerdere onderzoeken tot verschillende uitkomsten hebben geleid.

Maar al snel ging het over de erfpachtconstructie waar partijen al jaren over steggelen. Is de oude constructie juridisch nog van kracht, zoals de uitbaters menen? Of is die overeenkomst een paar jaar geleden juridisch beëindigd, omdat partijen sindsdien geen overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe? Met die vragen liep de rechter eigenlijk vooruit op een bodemprocedure die ook nog loopt. Maar de voorzitter had snel in de gaten dat er meer speelt.

Smaadwebsite

De gemeente refereerde onder meer aan de website die de campinghouders beheren en waarop ze de integriteit van ambtenaren en bestuurders aan de kaak stellen. Een website die in een eerder stadium, op last van de rechter, voor een deel werd geanonimiseerd. De website waarvan de gemeente ook stelt dat er niet verder wordt onderhandeld zo lang die in de lucht is.

Maar de campinghouders zijn duidelijk: er is niet écht overleg. Ze worden voor voldongen feiten geplaatst. Bovendien hebben ze het gevoel dat bestuurders en ambtenaren steeds weer andere dingen zeggen dan ze doen. „Feiten en beleving lopen zo ver uiteen dat het niet meer mogelijk is om op een normale manier te onderhandelen”, concludeerde een van de juristen van de gemeente. Of zoals de rechter het stelde: „De puppy is een olifant geworden.”

Strijd

De Boskant gaf aan open te staan voor mediation. Alles wat er gebeurd is vergeten en met de blik op de toekomst opnieuw beginnen. Maar na een schorsing voor overleg, lieten de juristen van de gemeente weten dat het college van Meerssen dat niet ziet zitten. Wat dan nog rest is een puur juridische strijd. De rechter doet binnen zes weken uitspraak.