Leudal wil beurs trekken voor wielerbaan in plan ’t Maasveld Neer

Print
Leudal wil beurs trekken voor wielerbaan in plan ’t Maasveld Neer

In de plannen van ’t Maasveld wordt de sporthal in Neer opgeknapt. Afbeelding: Archief De Limburger/Maartje van Berkel

Neer / Midden-Limburg -

Het college van B en W van Leudal is bereid 820.000 euro op tafel te leggen voor een wielerbaan in plan ’t Maasveld in Neer. Voorwaarde is wel dat de provincie ook geld ter beschikking stelt.

Moeizaam

De ontwikkeling van ’t Maasveld, het huidig sportpark ’t Ligteveld in Neer, kent een moeizaam verloop. In september van dit jaar besloot de gemeenteraad van Leudal om vast te houden aan een besluit uit 2017 om anderhalf miljoen euro uit te trekken voor ’t Maasveld. Een half miljoen euro is bedoeld voor renovatie van de huidige sporthal, een miljoen euro is gereserveerd voor het realiseren van de Open Club-gedachte. De stichting die het plan trekt, had om meer geld gevraagd omdat het anders financieel onhaalbaar zou zijn. Het is de bedoeling dat in ’t Maasveld bijna veertig verenigingen en organisaties samen gaan werken op het sportpark.

Haalbaarheid

Nadat de raad in september besloot om niet meer geld uit te trekken, was de toekomst van het ontwikkelen van 't Maasveld onzeker. Inmiddels zijn de plannen gedeeltelijk gewijzigd. Zo zal de stichting het park niet in eigendom krijgen, maar blijven huren van de gemeente Leudal. Daardoor is het initiatief wel weer financieel haalbaar.

Provincie

In het verleden was er sprake van een wielerbaan in Haelen. Dat burgerinitiatief sneuvelde. Het geld dat de provincie daarvoor had gereserveerd, ging naar andere provinciale projecten. Om een bijdrage van de provincie te krijgen zal een nieuwe subsidieaanvraag moeten worden gedaan. Volgens de stichting zijn er al diverse contacten geweest met de provincie over de plannen. Het gaat overigens niet alleen om een verlichte wielerbaan, maar ook om verlichte banen voor mountainbikers en cyclocrossers. De veilige wieleromgeving is volgens de stichting een belangrijke aanvulling op de Open Club-gedachte, omdat het daarbij gaat om zo veel mogelijk verschillende gebruikers bij ’t Maasveld te betrekken.

De bedoeling is dat in het eerste kwartaal van 2019 een nieuwe voorstel richting provincie gaat. Als die de beurs trekt, kan de gemeenteraad besluiten over de plannen. In de tweede helft van volgend jaar zou gestart kunnen worden met de realisatie.