CBS: werkloosheid lager dan voor de crisis

Print
CBS: werkloosheid lager dan voor de crisis

Afbeelding: iStock

Het werkloosheidspercentage is in november gedaald en voor het eerst iets lager dan net voor het uitbreken van de crisis eind 2008. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de elfde maand van het jaar waren er 326.000 werklozen, oftewel 3,5 procent van de beroepsbevolking.

Uiteenlopende redenen
Een maand eerder lag het werkloosheidspercentage nog op 3,7 procent. Vorige maand hadden bijna 8,9 miljoen mensen betaald werk. Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 326.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn.

Gezocht
De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 6000 per maand afgenomen, zo meldt het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind november 267.000 lopende ww-uitkeringen.