Aantal oudere WW’ers Limburg fors gedaald

Print
Aantal oudere WW’ers Limburg fors gedaald

Afbeelding: ANP

Sittard -

Oudere werklozen in Limburg komen steeds meer aan de bak, zo blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

In een jaar tijd is het aantal WW-uitkeringen aan vijftigplussers met dik 2600 verminderd: de afname van het WW-percentage - dik 20 procent – was hoger dan in alle andere leeftijdscategorieën. Zo nam in Midden-Limburg het aantal WW-uitkeringen in november bij vijftigplussers met 23 procent af, vergeleken met dezelfde maand in 2017. Bij de jongeren (jonger dan 27 jaar) kromp het legertje WW-gerechtigden slechts met 7 procent. Een en ander neemt niet weg dat ruim de helft van de WW’ers nog altijd ouder is dan vijftig jaar.

Aanbod
UWV-deskundige Gerald Ahn bevestigt niettemin de fikse afname van de werkloosheid onder vijftigplussers. „Door de vergrijzing wordt het aanbod al gewoonweg groter. Daarnaast speelt de krapte op de arbeidsmarkt: het aanbod van jonge werklozen is opgedroogd. Werkgevers zijn zo steeds meer genegen een beroep op werkloze vijftigplussers te doen. Zij horen immers ook superenthousiaste verhalen van collega-werkgevers over oudere werknemers.”

Lees ook: Aantal WW’ers Limburg verder gedaald, winkelpersoneel weer gevraagd

Ahn verwijst verder naar een studie van de uitzendbranche waaruit blijkt dat vijftigplussers steeds meer in zijn voor een flexjob: „Jaren geleden stonden ze huiverig tegenover een uitzendbaan, tegenwoordig zien ze die als een opstapje naar een reguliere baan. We stellen overigens ook vast, dat werkgevers in de horeca en detailhandel graag ouderen in hun personeelsbestand willen hebben. Hun klanten worden gemiddeld immers ook ouder. Zoals de gasten in de horeca die het prettig vinden bediend te worden door ouderen.”

Specatculair
De bevindingen sluiten aan min of meer aan op een studie van het Centraal Planbureau (CPB): ouderen zijn de afgelopen twintig jaar „spectaculair” meer gaan werken. Dit geldt vooral voor mensen in de leeftijd van 60 tot 65 jaar. Twintig jaar geleden werkte slechts 20 procent van de mannen uit deze leeftijdscategorie, terwijl dat tegenwoordig 65 procent is. Volgens het CPB komt dit vooral door het afschaffen van allerhande regelingen als de VUT en prepensioen, maar ook door de stijging van de opleidingsniveaus en de gezonde levensverwachting.