Bom onder klimaatakkoord: milieuorganisaties en FNV trekken zich terug

Print
Bom onder klimaatakkoord: milieuorganisaties en FNV trekken zich terug

Afbeelding: ANP

Vijf milieuorganisaties, vakbond FNV en een organisatie voor duurzaam ondernemen kunnen niet leven met het voorgestelde Klimaatakkoord. Ze zijn vooral ontevreden over de afspraken met de industrie in het akkoord, dat vrijdag wordt gepresenteerd.

Het bedrijfsleven moet harder worden aangepakt voor de vervuiling van het milieu met de uitstoot van het broeikasgas CO2, vinden ze.

Bal bij kabinet

De ontevredenen zijn Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging, MVO Nederland en de FNV. De kans op overeenstemming is volgens de organisaties trouwens nog niet helemaal verkeken. Ze melden dat er donderdagavond nog ‘op hoog niveau’ overleg plaatsvindt. Misschien gebeurt er dan ‘een godswonder’.

De zeven organisaties onderhandelden sinds begin dit jaar met onder meer de overheid en het bedrijfsleven over maatregelen om de klimaatdoelen te halen en zo de opwarming van de aarde ‘tot 1,5 graden te beperken’. Maar dat lukt volgens hen niet met de voorstellen die nu op tafel liggen.

,,Als deze fundamentele punten niet worden opgelost, kunnen wij in 2019 niet onze handtekening zetten onder het uiteindelijke akkoord’’, laten de organisaties weten. De bal ligt volgens hen nu bij het kabinet.

Kamer stemde in

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde donderdagmiddag nog in met de Klimaatwet, die vastlegt dat de politiek moet streven naar een vermindering van broeikasgassen. De Klimaatwet komt een dag voor het zogenoemde Klimaatakkoord, waarin allerlei partijen en betrokkenen uit de samenleving voorstellen doen hoe de komende decennia de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen. De hoop is opwarming van de aarde en verandering van klimaat tegen te gaan.

Het plan voor de Klimaatwet komt van GroenLinks en PvdA uit 2015. De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie sloten zich aan bij het wetsvoorstel van de twee linkse oppositiepartijen, en ook SP en 50PLUS. Zo’n brede meerderheid van acht partijen die een wet indient, is zeldzaam.

Het is de bedoeling dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 minimaal 49 procent minder is ten opzichte van 1990, en in 2050 zeker 95 procent. Aanvankelijk ging het om 55 procent voor 2030, 49 procent is het compromis met de coalitie, dat ook is vastgelegd in het regeerakkoord. Daarnaast moet over ruim dertig jaar de elektriciteitsproductie CO2-neutraal zijn.