Ingeteerd

Onderzoek naar zorgwekkende financiële situatie Raodhoes in Blerick

Print
Onderzoek naar zorgwekkende financiële situatie Raodhoes in Blerick

Het gemeentebestuur van Venlo is bezorgd over de financiële positie van ’t Raodhoes. Afbeelding: Lé Giesen

Venlo / Hout-Blerick / Boekend / Steyl / Lomm / Tegelen / Velden / Belfeld / Blerick / Arcen / Noord-Limburg -

De gemeente Venlo gaat komend jaar onderzoek doen naar cultureel centrum ’t Raodhoes in Blerick. Aanleiding is de zorgwekkende financiële situatie.

Het gemeentebestuur gelastte al eerder een onderzoek, mede in verband met de toekomstige subsidiëring van gemeenschapshuizen. Door personeelsgebrek kwam het er niet van. Vanwege de benarde positie van stichting De Staay, eigenares van ’t Raodhoes, wordt die analyse in 2019 gemaakt.

’t Raodhoes heeft vanaf de opening in 2008 elk jaar afgesloten met een tekort. Opgeteld gaat het om 1,3 miljoen euro tot en met 2017, waardoor de stichting fors heeft ingeteerd op de reserves. Het eigen vermogen is inmiddels naar 112.00 euro geslonken.

‘Cijfers liegen niet’

Wethouder Alexander Vervoort beseft dat de problemen van ’t Raodhoes stevig en weerbarstig zijn. Tegelijkertijd ziet hij dat stichting De Staay haar best doet het cultureel centrum voor het stadsdeel Blerick te behouden. Directeur Hay Wilders van ’t Raodhoes bevestigt dat op 31 januari het eerste gesprek is met de wethouder om over de financiële situatie te praten. „Cijfers liegen niet” stelt hij. Wilders ziet de toekomst echter niet zo somber in.

Zo is de afgelopen jaren geld gereserveerd voor vervangingsinvesteringen. „’t Raodhoes bestaat tien jaar en spullen moeten vernieuwd worden, zoals het meubilair.” En 2018 is „een goed jaar”, zegt Wilders. Hij verwacht dat de stichting geen greep in de reserves hoeft te doen om een tekort aan te zuiveren. Het cultureel centrum slaagt er volgens hem beter in de „lege uren” tussen de sociaal-culturele activiteiten op te vullen met commerciële activiteiten.

Verenigingen vergrijzen

Daardoor neemt de omzet toe en kan het personeel beter aan het werk worden gehouden. Ofschoon ’t Raodhoes zijn bestaan dankt aan sociaal-culturele activiteiten, wordt het moeilijker om rond te komen. De verenigingen krijgen minder subsidies en sponsorgelden en vragen ’t Raodhoes om lagere tarieven te rekenen als ze extra activiteiten willen organiseren, zoals een kerstviering. Daar komt bij dat de vaste huurders, waaronder muziekverenigingen en zangkoren, vergrijzen. Het gevolg is dat ze na een repetitie minder lang blijven hangen en minder drankjes nuttigen.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →