Schèèle Waazel wint stadsquiz Genneps Gewiekste

De uitgelaten winnaars van Schèèle Waazel. © Jos Gröniger

Hoe kun je op twee zaterdagavonden in de drukke maand december de aandacht van honderden mensen trekken? De zeskoppige organisatie van de veelzijdige stadsquiz Genneps Gewiekste weet het. Zaterdag bereikte (na maanden voorbereidingen) de tweede jaargang van het stadsspel de climax tijdens de finaleavond. In een afgeladen zaal Pica Mare werd team Schèèle Waazel tot de winnaar uitgeroepen.

Jos Gröniger

Het in 2017 als achtste geëindigde team liet Alde Garde Plus (tweede), Wij heuren d’r bij (derde) en 47 andere teams achter zich. De winnaars van de Genneps Gewiekste trofee hadden op zaterdag 8 december de opdrachten overall het beste uitgevoerd. Op deze dag kregen de 50 teams zes uur de tijd om de opdrachten uit te voeren. Nadat de quizboeken ingeleverd waren boog de organisatie zich over de antwoorden, en startte het rekenwerk.

Tijdens de finaleavond kondigde presentator Pieter Coopmans de fraaie compilaties aan waarin te zien was hoe de teams te werk gingen. Geleidelijk werden de uitslagen van de twaalf categorieën bekendgemaakt. Daaruit konden de deelnemers opmaken of een plaats in de top van het klassement tot de mogelijkheden behoorde.

Ook in de finale konden de teams de score oppoetsen. Daarvoor hadden zij zich culinair uitgesloofd. De hapjes werden door een vakjury beoordeeld. Het leverde onder andere team Wij heuren d’r bij een finaleplaats op.

Langzaam maar zeker liep in zaal Pica Mare de spanning op. De tot dan informeel keuvelende aanwezigen luisterden omstreeks half twaalf gespannen toe of hun team tot de tien finalisten was doorgedrongen. Als in een countdown werden de nummers tien tot en met vier benoemd. Daarna reikte burgemeester Peter de Koning die prijzen uit aan de nummers drie, twee en een. Opvallend was het enthousiasme waarmee de captains hun prijs in ontvangst namen. Een bemoedigend woordje van de eerste burger van de gemeente Gennep deed de rest. Nadat hij de winnaar bekendmaakte, reikte hij Alde Garde Plus de trofee voor plaats twee uit. ,,Vergeet niet dat je 48 teams achter je gelaten hebt.”

Zoals het in een echte finale hoort, was er vervolgens alle aandacht voor de winnaar Schèèle Waazel. Teamcaptain John Hofmans nam de zware Gennepse Gewiekste trofee in ontvangst. Samen met Gilbert van der Mooren gaf hij op 8 december leiding aan het meer dan dertig mensen tellende team.

Het team dat in 2017 achtste was geworden had meer mensen ingeschakeld. ,,We hebben de taken verdeeld nadat de opdrachten bekend waren. En we hebben meer jeugd ingezet”, vertelde Theo Roosenboom, die zich op de quizavond met Gennepse aangelegenheden bezighield. ,,Wat de moeilijkste opdracht was? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Je krijgt tijdens de quizavond maar zijdelings mee wat er verder allemaal speelt.”

Terwijl de in de zaal de winnaars gefêteerd werden, nam de organisatie in de foyer een drankje op de goede afloop. Zichtbaar viel een last van de schouders. ,,Ons werk zit er op. Morgen nog opruimen, en dan is het klaar”, vertelde een tevreden John Hopman. Genneps Gewiekste krijgt een vervolg, maar wanneer dat is durfde Hopman niet te zeggen. ,,Het is allemaal erg intensief. We zijn er met ons zessen driekwart jaar mee bezig geweest. Binnenkort bekijken we hoe en wanneer we verdergaan.”