Weer meer kinderen naar speciaal onderwijs

Print
Weer meer kinderen naar speciaal onderwijs

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Speciale basisscholen hebben er het afgelopen jaar ruim tweeduizend leerlingen bijgekregen. Dat staat haaks op de Wet passend onderwijs, die bedoeld is om juist meer zorgleerlingen in reguliere klassen te houden.

Volgens het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (Lecso) is de rek eruit op gewone basisscholen, die toch al worstelen met te grote klassen en te weinig leerkrachten. ,,Leerkrachten hebben met alle goede wil geprobeerd kinderen binnenboord te houden, maar dat lukt niet meer’’, constateert voorzitter Wim Ludeke. Vooral leerlingen met gedragsproblemen kunnen ze niet meer in de klas houden.

Met de introductie van de Wet passend onderwijs in 2014 was het de bedoeling dat meer kinderen die zorg nodig hebben in de reguliere schoolklassen zouden blijven. Het zou beter zijn voor hun ontwikkeling om niet in een klas vol met zorgleerlingen te zitten. In de eerste jaren die volgden, gingen inderdaad minder leerlingen naar een speciale school.

Trend zet door

In 2017 was er echter al sprake van een voorzichtige stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Uit een analyse van de nieuwste cijfers door deze krant blijkt dat de trend doorzet. Het afgelopen jaar groeide het speciaal (basis)onderwijs zelfs met ruim tweeduizend kinderen. Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) telde 44 leerlingen minder.

De scholen worstelen ook met de doorverwijzingen. Een plekje op een speciale school is namelijk flink duurder. In diverse regio’s moeten de schoolbesturen het echter met minder geld doen, omdat ze volgens het ministerie van Onderwijs bovengemiddeld veel kinderen in het speciaal onderwijs hadden. Die regio’s moeten er juist voor zorgen dat meer leerlingen uit de speciale klassen op reguliere basisscholen terechtkomen.

Om de kosten te drukken, krijgen kinderen niet altijd wat ze nodig hebben, constateert het Lecso. Ludeke: ,,Je ziet dat samenwerkingsverbanden (die het geld voor zorg op scholen verdelen, red.) steeds meer hun eigen regels maken. In paniek halen ze rare fratsen uit. Zo krijgen kinderen veel te laat de hulp die ze nodig hebben. We zijn schadelijk bezig.’’

Het ministerie van Onderwijs kon niet reageren.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Dagelijks worden meer dan 100 Plus-artikelen gepubliceerd door de verslaggevers van De Limburger. Steun de regionale journalistiek en word digitaal abonnee vanaf 1,04 per week.

Profiteer nu