Nader onderzoek naar eenzaamheid ouderen Stein

Print
Nader onderzoek naar eenzaamheid ouderen Stein

Rolduckerveld in Kerkrade heeft met 30 procent de meeste zeer eenzame inwoners in Zuid-Limburg. Afbeelding: Luc Lodder

Urmond / Elsloo / Berg / Maasband / Stein / Veldschuur / Catsop / Meers -

Eenzaamheid onder ouderen zal dit jaar in Stein nader door de gemeente worden onderzocht.

Zowel de aard als de omvang van deze problematiek wordt preciezer in kaart gebracht. Leidraad daarbij is de Gezondheidsatlas Zuid-Limburg van de GGD maar Stein gaat ook in gesprek met partijen als de GGD, zorg- en welzijnsinstellingen en ouderenorganisaties als de KBO en het nieuwe initiatief Samen Ouder Stein.

Beleid

Het college laat dit weten aan DOS-raadslid Paul Thomassen, die heeft geïnformeerd naar het lokaal beleid rond dit thema. In 2019 wordt in kaart gebracht hoeveel eenzame ouderen in Stein wonen, wie dat zijn en in welke mate ze eenzaamheid ervaren.

Blijkens de Gezondheidsatlas Zuid-Limburg, die inzicht geeft in de gezondheid en het welzijn van mensen, ervaart 47,9 procent van de Steindenaren enige mate van eenzaamheid. Dat zijn er bijna evenveel als in Sittard-Geleen (47,2) en meer dan in Beek (42,3) en de voormalige gemeente Schinnen (41,9). Het landelijk gemiddelde is 48 procent.

Zeer eenzaam zegt 11,7 procent van de Steinse bevolking zich te voelen, iets minder dan die van Sittard-Geleen (12,1) en meer dan die van Beek (10,2) en Schinnen (10,3).

Het Steins college geeft aan dat de Wmo-klantmanagers al alert op eenzaamheid zijn en dit aan de orde stellen in het keukentafelgesprek over de zorgindicatie.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Dagelijks worden meer dan 100 Plus-artikelen gepubliceerd door de verslaggevers van De Limburger. Steun de regionale journalistiek en word digitaal abonnee vanaf 1,04 per week.

Profiteer nu