Monumentale bomen in Weert leveren indrukwekkende prestaties

Met recht een monumentale boom, deze bruine beuk aan de Emmasingel. © Stichting Groen Weert

Wat heeft het voor nut dat de gemeente Weert op zoveel plaatsen bomen plant en ze goed verzorgt, zodat ze oud kunnen worden?

Frank Heythuysen

Het antwoord is tweeledig, volgens stichting Groen Weert. Voor de stedenplanners zijn bomen vooral een decoratieve invulling. Tegelijk blijken bomen veel bij te dragen aan het welzijn en de gezondheid van de bewoners. Bomen zijn ook de goedkoopste en meest effectieve manier om CO2 vast te leggen. Verder filteren ze ongewenste stoffen uit de lucht, remmen de regenwaterafvoer en gaan hittestress tegen. Aan de hand van een reeks voorbeelden van monumentale bomen in Weert en Nederweert laat Stichting Groen Weert zien wat die bomen zoal presteren in het voordeel van de bewoners.

Maatschappelijke baten

De bruine beuk op de foto staat op de parkeerplaats van Mertens Bouwbedrijf aan de Emmasingel in Weert. Dit is een bijzonder waardevolle boom, letterlijk. Zijn vervangingswaarde is € 102.060 (volgens de universele rekenmethode van VVOG). Verder levert deze boom indrukwekkende prestaties.

•CO2 vastleggen, per jaar 1814 kg. In zijn hele leven is al 12360 kg vastgelegd.

•Zuurstofproductie per jaar: 3265 kg, dit is genoeg voor 22 mensen.

•Het jaarlijks waterverbruik is ruim 392000 liter, dat niet via het riool wordt afgevoerd.

•In een jaar tijd onderschept deze boom bijna 70000 liter water, dat vertraagd naar de bodem gaat.

•Elk jaar filtert hij: o2960 gram ozon, o346 gram stikstofoxiden, o246 gram zwaveloxide, o33 gram fijnstof (PM2,5).

•Het koelvermogen van deze boom is 87400 kWh, gelijk aan liefst 50 huishoudairco’s.

De boom en het andere groen rondom de villa zorgen voor ruim € 6500 lagere zorgkosten bij de omwonenden. De arbeidsproductiviteit stijgt met 15%. Deze beuk is een relatief belangrijke leverancier van nectar en stuifmeel voor insecten. Met recht een monumentale boom om zuinig op te zijn, aldus Stichting Groen Weert.

Dit is de eerste aflevering uit een serie over monumentale bomen in Weert.