Week van gebed voor de eenheid in West

Print
Week van gebed voor de eenheid in West

Dominee Sophie Bloemert. Afbeelding: Marcel van Hoorn

Kerkrade / Eygelshoven -

Op initiatief van de Raad van Kerken, een platform waarin vele christelijke kerken verbonden zijn, wordt al jaren een Week van Gebed voor de eenheid gehouden. Dit jaar is deze week van 20 januari tot 27 januari.

De parochies van Kerkrade-West vinden die eenheid belangrijk en willen daar dan ook samen voor bidden, tijdens de viering van 20 januari om 11.15 uur in de Martinuskerk te Spekholzerheide. Voor deze gelegenheid is dominee Sophie Bloemert uit Heerlen uitgenodigd om tijdens deze dienst de overweging te verzorgen als start van de week van gebed voor de eenheid.

Ontwikkelingen

De afgelopen 50 jaar zijn er allerlei ontwikkelingen geweest tussen de christelijke kerken om op vele gebieden weer samen te werken en zo mogelijk ook samen te vieren. Ondanks verschillen zijn er ook heel wat zaken die de stromingen binden.