College Weert voelt niks voor verlagen lasten van winkeliers

Print
College Weert voelt niks voor verlagen lasten van winkeliers

Het Weerter college vindt dat de gemeente zich bij de leegstand van winkels terughoudend op moet stellen. Afbeelding: archief Jan-Paul Kuit

Laar / Weert / Altweerterheide / Stramproy / Tungelroy / Swartbroek -

Het verlagen van de lasten van winkeliers om ze naar Weert te lokken, vindt geen gewillig oor bij het gemeentebestuur. Het vindt dat de gemeente zich wat leegstand betreft terughoudend op moet stellen.

Weert Lokaal (WL), met 12 van de 29 zetels de grootste partij van Weert, stelde onlangs voor te onderzoeken of lagere lasten voor ondernemers meer winkels voor de binnenstad op zou leveren.

WL-raadslid Martijn Smolenaers opperde toen dat een lagere onroerendezaakbelasting (ozb), minder heffing op terrassen en het verlagen van de reclamebelasting, mogelijk een aanzuigende werking zouden hebben op ondernemers. „Daarmee kunnen we als gemeente aan de voorkant iets doen aan de leegstand”, aldus Smolenaers.

Verder kaartte hij de mogelijkheid aan regels voor leegstand op te stellen, waardoor verhuurders van winkelpanden eerder geneigd zouden zijn hun vastgoed tegen lagere huurtarieven aan de man te brengen.

Maatregelen vooraf

Het college van burgemeester en wethouder ziet dergelijke maatregelen echter niet zitten, geeft het nu te kennen. Het invoeren van regels voor leegstand is mogelijk, maar dat werkt alleen achteraf, aldus het college. Dat ziet ook heil in maatregelen vooraf, maar haalt daarbij aan dat er al gewerkt wordt aan een kleiner kernwinkelgebied, door winkelpanden in de aanloopstraten andere bestemming te geven. Dat heeft tot nog toe geleid tot een vermindering van achtduizend vierkante meter minder winkelruimte, aldus het college.

Het wijst er verder op dat winkelcentrum De Muntpassage wordt vernieuwd en dat daar H&M als nieuwe trekker in wordt gevestigd. Het college denkt dat H&M als vliegwiel zal gaan fungeren en de leegstand hierdoor elders in de stad vermindert.

Gesprekken

Verder haalt het college gesprekken aan met de ondernemers van de binnenstad. Die zouden te kennen hebben gegeven dat de gemeente zich wat leegstand betreft terughoudend op zou moeten stellen. De markt zou dat zelf wel regelen.

Wat de lagere lasten betreft, merkt het college op dat juist op verzoek van de ondernemers een nieuwe belasting is ingevoerd: de BIZ. Met de opbrengst daarvan zouden de ondernemers zelf maatregelen kunnen nemen om de leegstand te verminderen, stellen burgemeester en wethouders voor.