6 x 11 jaar Geitebuk Thoear

Print
6 x 11 jaar Geitebuk Thoear

V.l.n.r.: Voorzitter Marcel Hendrikx met de vorsten Marco van de Meulenhof en Geert Craemers, bij het beeld van De Geitebok in Thorn dat bij het 3 x 11-jarig jubileum is onthuld. Afbeelding: Jan Kessels

Thorn -

Voor carnavalsvereniging De Geitebuk Thoear wordt de Vastelaovend dit jaar een bijzondere. De Thorner carnavalisten vieren dit seizoen namelijk het 6 x 11-jarig bestaan van hun vereniging. ‘Zesenzestig is toch geen jubileumjaartal’, zult u misschien zeggen, maar dat is het in de vastelaoveswereld zeker wel. Elf is immers het gekkengetal en dus viert de echte carnavalist zijn jubilea niet in veelvouden van tien maar van elf.

“Eerder, bij het 5 x 11-jarig bestaan, hebben de Geitebuk een jubileumboekje uitgebracht met daarin de historie vanaf de oprichting op 10 januari 1953”, vertelt voorzitter Marcel Hendrikx van de Geitebuk. “Wij hebben de beginjaren natuurlijk niet meegemaakt, maar dank zij het speurwerk van de samenstellers van dat boekje kennen we nu wel de geschiedenis van onze vereniging.” Een historie met vallen en opstaan zo blijkt.

“Dat begon al in het eerste jaar van de Geitebuk,” vertelt Marco van de Meulenhof, die samen met Geert Craemers een duobaan vervult als vorst bij de Geitebuk. “De allereerste prins stond al in de startblokken toen de carnaval 1953 vanwege de watersnood in Zeeland werd afgelast. Daarom staat Har Ramakers, prins van 1954, te boek als de eerste echte prins van de Geitebuk.”

En zelfs bij Prins Har I van 1954 ging niet alles van een leien dakje. “Als ik het jubileumboekje uit 2008 mag geloven, bleef de nazit na het aanmeten van het eerste prinsenpak niet zonder gevolgen,” lacht Marco. “Op de Markt in Maaseik reed hij zijn auto in de prak tegen het standbeeld van de gebroeders van Eyck.”

Na die valse start hebben de Geitebuk gelukkig jarenlang uitstekend gefunctioneerd. Oud-prins en oud-vorst Har Gubbels is het historisch geheugen van de huidige generatie Geitebuk. Samen met een hechte groep carnavalisten zorgde hij in de jaren ’60 tot midden jaren ’70 ervoor dat het bruiste tijdens de vastelaovend in Thorn.

Maar na jaren van voorspoed kende de Geitebuk vanaf halverwege jaren ’80 tot in de tweede helft van de jaren ’90 ook mindere perioden. “Er waren zelfs drie jaren - 1985, 1988 en 1996 - dat het niet lukte om een nieuwe prins te vinden”, weet Geert Craemers, behalve vorst ook secretaris van de Geitebuk. “Uiteindelijk waren er gelukkig toch iedere keer weer Thorner carnavalisten die de schouders eronder zetten en er weer iets moois van maakten. Op dit moment mogen we stellen dat de vastelovendj in Thorn bloeit als nooit tevoren.”

Gevraagd naar de hoogte- en dieptepunten in de afgelopen elf jaar zijn de drie kopstukken van de Geitebuk het erover eens. “Het hoogtepunt is zonder twijfel de organisatie van de finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer in 2010”, blikt Marcel Hendrikx terug. “Maar aan dat hoogtepunt kleeft tevens het dieptepunt in de afgelopen elf jaar. Een lach en een traan liggen vaak dicht bij elkaar. Aswoensdag van dat jaar werd regerend prins Thei III Beunen in het ziekenhuis opgenomen, waar hij twee dagen later overleed.”

Uiteraard wordt in de komende carnavalsperiode uitgebreid aandacht besteed aan het 6 x 11-jarig jubileum. “We hebben niet voor een apart jubileumprogramma op één moment gekozen”, licht Marcel toe. “In plaats daarvan besteden we bij iedere activiteit extra aandacht aan het jubileum. Zeker bij de receptie op 10 februari en bij de sleuteloverdracht van de gemeente Maasgouw die dit jaar in Thorn wordt gehouden.”