JongNL naar WereldPaviljoen Steyl voor Night of Travel & Adventure

Print
JongNL naar WereldPaviljoen Steyl voor Night of Travel & Adventure

Het WereldPaviljoen in Steyl is een culturele educatieve attractie. Afbeelding: JongNL

Steyl -

Maar liefst meer dan 300 leden van JongNL, uit de hele provincie, nemen komende weekend deel aan de Night of Travel & Adventue in en rondom het WereldPaviljoen in Steyl. Speciaal voor JongNL is het paviljoen in de avonduren open. Verspreid over twee avonden ontmoeten kinderen, in de leeftijd van 6 tot 14 jaar, op een speelse wijze andere culturen en elkaar.

De leden van JongNL ‘vliegen’ tijdens de Night of Travel & Adventure in een heuse Fokker 50 naar de andere kant van de wereld en stappen uit in Nicaragua. Hier wanen ze zich in het dorp San Petdro met een plein, kerk, school, fabriek, bank, winkel en nog veel meer. Door middel van spel en activiteit werken de kinderen aan een processie die het bezoek aan Nicaragua afsluit. Ook wordt er een workshop Djembee aangeboden onder het motto: ‘Knaokehel op det vel’. Even met z’n allen uit het dak gaan, herrie maken en maat houden. “Hierdoor leren de kinderen de culturen beter kennen waardoor meer begrip ontstaat voor elkaars doen en laten. Bij de kinderen wordt, op die manier, de basis gelegd voor betere samenwerking en communicatie in de wijk, de regio, het land en de wereld”, aldus Lobke Theelen en Leon Hoenen van JongNL Limburg. De kinderen worden met bussen thuis opgehaald en komen uit Neer, Melick, Beesel, Reuver, Waubach, Grathem, Leveroy, Helden, Horst, Gennep en Venray. Als extra onderdeel beleven de kinderen een speurtocht in de kloostertuin en maken kennis met de grotten die de broeders van Steyl daar gebouwd hebben.

Samenwerking met maatschappelijke organisaties

JongNL Limburg zoekt steeds meer de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Als koepel voor 4500 jeugdleden en 1700 vrijwilligers, is de organisatie steeds op zoek naar activiteiten die aansluiten bij de doelen uit de Sociale Agenda van de provincie Limburg. “Onze afdelingen organiseren wekelijks gevarieerde groepsavonden, voor kinderen uit de wijk of dorp, maar vinden het een meerwaarde om samen met kinderen uit andere dorpen deel te nemen aan een provinciaal georganiseerde activiteit. Daar doen de vrijwilligers altijd veel nieuwe ideeën op. Om meerdere redenen hebben we gekozen voor aansluiting bij het WereldPaviljoen. De doelstellingen van het WereldPaviljoen sluiten aan op die van JongNL”, volgens Lobke en Leon.

Culturele educatieve attractie

Het Wereldpaviljoen is een culturele, educatieve attractie en heeft tot doel om kinderen, jongeren en volwassenen kennis te laten maken met andere culturen op een belevingsgerichte manier. Dit sluit aan op de waarden van JongNL zoals samenwerking, respect en vertrouwen. “De samenwerking tussen onze vrijwilligers en die van JongNL is perfect. We vullen elkaars creativiteit goed aan. Daardoor is een mooi programma tot stand gekomen”, vertelt René Poels voorzitter van het Wereldpaviljoen Steyl. Het Wereldpaviljoen wordt gerund door vrijwilligers. JongNL werkt ook met vrijwilligers. De koepelorganisatie begeleidt de vrijwilligers in het uitvoeren van activiteiten voor kinderen in hun vrije tijd. Kijk voor meer info op www.jongnl.nl

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje