Duurzamer rijden? Check je banden

Print
Duurzamer rijden? Check je banden

Afbeelding: Maastricht Bereikbaar

Hoewel 2030 nog ver weg lijkt, begint het langzaam te dringen: willen we tegen die tijd de uitstoot van broeikasgassen met de helft hebben teruggebracht, dan moeten we nu maatregelen nemen. De overheid werkt aan de realisering van zonneweides, windmolenparken, woningen zonder gasaansluiting. Maar ook als individu kunnen we ons steentje bijdragen. Soms is dat zelfs verrassend eenvoudig, bijvoorbeeld door je autobanden op de juiste spanning te houden.

Wie fietst met een lege band, merkt het meteen: je moet harder trappen om dezelfde snelheid te houden. Met een auto is dat anders. Veel automobilisten checken hun bandenspanning hooguit één keer per jaar, meestal voordat ze op vakantie gaan. Maar het loont om je banden elke twee maanden te controleren. Met een band op de juiste spanning rijd je namelijk veiliger, goedkoper – want de banden gaan langer mee en je verbruikt minder brandstof – en duurzamer.

Sinds kort roept Rijkswaterstaat via matrixborden boven de snelwegen automobilisten op om hun bandenspanning te checken. In Limburg is ervoor gekozen om via de actie Band op Spanning de bewustwording te vergroten, zonder dat het de weggebruiker moeite kost. Eind 2018 heeft Maastricht Bereikbaar in samenwerking met de landelijke stichting Band op Spanning vijf keer een actie georganiseerd, waarbij automobilisten hun banden konden laten checken en meteen op de juiste spanning konden laten brengen. Van de 639 gecontroleerde auto’s bleken er 533 onderspanning te hebben, die meteen werd opgelost. Daarbij hadden 61 auto’s vermoedelijk een lekke band.

Verrast
De acties vonden plaats bij P+R Maastricht Noord en bij het MECC, Brightlands Chemelot Campus en Johnson Matthey. Directeur Raymond van der Heijden van Johnson Matthey zegt dat de deelnemende werknemers verrast waren door de resultaten. “Sommigen waren aanvankelijk huiverig om mee te doen. Waarom moet iemand aan mijn auto zitten, zo vroegen ze zich af. Maar we hebben de actie samen met Maastricht Bereikbaar intern goed begeleid, waardoor de meerderheid van onze collega’s heeft meegewerkt. Na afloop kregen ze een duidelijke infokaart met uitleg over de voordelen van het op de juiste spanning houden van je banden. Dat leidde tot veel positieve reacties. Er is een soort sneeuwbaleffect ontstaan, waarbij medewerkers hun ervaringen doorvertellen aan anderen.”

Wat de directeur betreft, blijft het dan ook niet bij de eenmalige actie. “Wij vinden de terugdringing van de CO2-uitstoot een belangrijk thema, net als de veiligheid van onze werknemers. Over twee maanden zullen we hen oproepen hun banden weer te checken. Zo willen we iedereen ervan bewust maken dat je zelf wat kunt doen. Alle beetjes helpen.”

Slimme bandenpomp
Ook bij andere Limburgse werkgevers is de animo groot om mee te doen aan Band op Spanning. Daarom gaat Maastricht Bereikbaar ook in 2019 op 15 plekken acties houden, bij werkgevers en op locaties in de stad zoals P+R-terreinen. “Het thema onder de aandacht brengen, is de eerste stap”, stelt Marc Houben, projectleider Band op Spanning bij Maastricht Bereikbaar. “Maar het doel is natuurlijk dat automobilisten zelf echt vaker hun banden gaan checken. Daar willen we hen op een aantal manieren bij helpen. Op de site van Maastricht Bereikbaar bieden we een agendareminder, die je er elke twee maanden aan herinnert om je banden op te pompen. Daarnaast willen we op een aantal plekken een slimme bandenpomp (laten) neerzetten. Als je je eigen kenteken invoert, krijg je de juiste instructies voor jouw specifieke bandenspanning. En je kunt ook meteen zien wat je hebt bespaard.”

De actie Band op Spanning maakt deel uit van een breed omvattend plan van aanpak waarmee Maastricht Bereikbaar toekomstgericht autorijden wil stimuleren. Via meerdere projecten die dit jaar van start gaan, worden de voordelen van elektrisch rijden en van autodelen onder de aandacht gebracht. Meer weten? www.maastrichtbereikbaar.nl