Heroverweging N280 Baexem kost vier miljoen

Print
Heroverweging N280 Baexem kost vier miljoen

De discussie over de reconstructie van de N280 bij Baexem blijft voortduren. Afbeelding: Maartje van Berkel

Baexem -

Nader onderzoek naar de eerder afgewezen N280-randweg bij Baexem kost vier miljoen euro en anderhalf jaar tijd. Provinciale Staten zien dit niet zitten.

De aanleg van de vernieuwde N280 bij Baexem loopt anderhalf jaar vertraging op als er middels een milieueffectrapportage nader onderzoek wordt gedaan naar een brede randweg om Baexem. Dat zei Eric Geurts vrijdag in Provinciale Staten. De kosten die deze vertraging met zich meebrengt en de kosten voor zo’n studie bedragen samen vier miljoen euro.

VVD en Volkspartij Limburg drongen er vrijdag bij Geurts op aan dat dit onderzoek er moet komen. Volgens de partijen zal de Raad van State de provincie uiteindelijk terugfluiten als niet beide opties voor de N280 grondig zijn onderzocht. „En dan zijn we hier over tien jaar nog over bezig”, zei Jos van Rey (Volkspartij Limburg). „Hier is sprake van een historische vergissing.” Alleen Lokaal Limburg steunde de twee partijen.

Goedkoper

Provinciale Staten kozen in 2014 voor een andere variant, dichter bij het dorp, maar daar is plaatselijk veel verzet tegen. Nu de kosten voor de N280 oplopen en er bezuinigd moet worden op provinciale verkeersprojecten, hopen de inwoners dat alsnog voor de goedkopere randweg wordt gekozen.

Het CDA koos in 2014 nog voor de randweg. „Maar nu moeten we gewoon vooruit”, zei Statenlid Jeu Titulaer. Hij wees er bovendien op dat de Staten in 2016 aan Leudal hebben voorgesteld beide alternatieven te onderzoeken. De deal was dat de gemeente zich vervolgens wel zou neerleggen bij de uitkomst en tien miljoen euro zou meebetalen. Dat wilde Leudal niet. „Er is een herkansing geweest. Die uitgestoken hand is geweigerd”, zei Titulaer.

Discussie

Toch is de discussie over de N280 nog niet beslecht. Over een aantal maanden moeten de Staten nog besluiten over het ontwerp en over de definitieve kosten, kondigde Geurts aan.