CDA is om: er komt een veel ruimer kinderpardon

Print
CDA is om: er komt een veel ruimer kinderpardon

Presentator Tim Hofman voerde vorig jaar actie voor een ruimhartiger kinderpardon. Afbeelding: ANP

Het asielbeleid moet op de schop nu CDA en D66 willen dat de regels rond kinderen in de asielprocedure worden versoepeld. De regeringspartijen willen dat meer kinderen en hun ouders in aanmerking moeten komen voor een verblijfsvergunning.

Nu nog valt zo’n 92 procent van alle asielkinderen en hun ouders buiten het kinderpardon. Dat percentage kan volgens de partijen fors omlaag.

De partijen stellen in een plan aan staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) onder meer een aanpassing voor van het ‘meewerkcriterium’, dat bepaalt dat asielzoekers moeten meewerken aan hun eigen uitzetting. Als zij bijvoorbeeld een ‘koffieafspraak’ met de immigratiedienst IND missen, kan dat er al toe leiden dat ze buiten de pardonregeling vallen. De partijen vinden dat te streng en willen dat eerst een rechter zich over de asielaanvraag buigt.

Lees ook: Honderden asielkinderen kunnen weer hoop hebben

CDA en D66 willen verder dat de circa 400 zaken van kinderen die tot dusver buiten het pardon vallen, zoals destijds Lili en Howick, opnieuw worden bekeken. „Desnoods gebruikt Harbers in alle gevallen zijn speciale bevoegdheid om alsnog asiel te verlenen”, zegt CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Het plan betekent een draai van het CDA: zelfs na de affaire rond Lili en Howick hield de partij vast aan de huidige regels.

Voor soepeler beleid is nu een meerderheid in de Tweede Kamer. Mocht de staatssecretaris hun voorstellen wegwuiven, dan willen de partijen die Kamermeerderheid via moties aanwenden. Volgens Van Toorenburg is er bij het CDA sprake van ‘een veranderd inzicht’. Daarbij noemt ze een rapport waaruit blijkt dat kinderen die hier al vijf jaar zijn hersenschade oplopen door dreigende uitzetting.

CDA en D66 stellen verder voor asielverzoeken van kinderen met gezinnen met voorrang te behandelen. Ook moet de capaciteit van de IND worden uitgebreid en moet er na afwijzing door de rechter direct een helder ‘vertrekplan’ komen. „Het gaat erom schrijnende gevallen in de toekomst te voorkomen”, zegt D66-Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen.