‘Klimaatstatement’ GS valt verkeerd bij Statenleden PvdA en D66

Print
‘Klimaatstatement’ GS valt verkeerd bij Statenleden PvdA en D66

Tirza Houben (links) en Hans van Wageningen (voorgrond) zijn niet gelukkig met de brief van GS over het Klimaatakkoord Afbeelding: Harry Heuts

Het Klimaatakkoord leidt net als in Den Haag ook in Limburg tot verdeeldheid binnen de coalitie. De brief waarin het college van GS kritiek uit op de plannen in het conceptakkoord, heeft wrevel gewekt bij de klimaatwoordvoerders van PvdA en D66.

Statenleden Tirza Houben (PvdA) en Hans van Wageningen (D66) die het woord voeren over het klimaatbeleid waren niet ingelicht over het statement dat het provinciebestuur verleden week naar buiten bracht. Daarin staat dat Limburg alleen wil instemmen met een landelijk Klimaatakkoord als maatregelen in een realistischer tempo worden doorgevoerd, als ze voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn en wanneer met andere landen afspraken gemaakt worden zodat de concurrentiepositie van bedrijven niet verzwakt.

„Sommige passages vind ik stemmingmakerij”, zegt Statenlid Van Wageningen. „Als D66 de pen in handen had gehad, was de toonzetting heel anders geweest.” Ook Houben hoopt „dat dit niet de toon is waarmee we verder gaan, anders is Limburg de pineut. Ik ben niet gecharmeerd van wat de brief lijkt uit te stralen. De nadruk ligt op rust, in plaats van op knallen.”

Spanningen

Ondanks hun kritiek heeft de brief niet tot spanningen in hun partij geleid, beweren ze. Op de vraag of ze vinden dat hun gedeputeerden zich voor het karretje hebben laten spannen door coalitiegenoten CDA en VVD, zegt Houben: „Ik weet hoe Eric Geurts (PvdA-gedeputeerde Duurzaamheid) erin staat. Hij is een realist en wil geen valse beloftes wekken. Dat heeft hij willen uitdragen. Mensen die hem niet kennen, zullen de brief alleen niet zo interpreteren.” Van Wageningen voegt daar aan toe dat er „feitelijk niet echt iets in staat dat niet klopt. Alleen ligt de nadruk op allerlei voorbehouden, terwijl D66 met oplossingen wil komen.”

Kramp

Tijdens een debat vrijdag over het klimaatbeleid van de provincie bleek ook dat de verschillen in de coalitie tussen enerzijds VVD en CDA en anderzijds PvdA en D66 groot zijn. „We schieten in een kramp als het om klimaat gaat”, zei VVD-Statenlid Jack van Oppen. „De transitie moet gedoseerd en met de nodige portie realisme gebeuren.” Fractievoorzitter Mariska Werrij van het CDA pleitte voor haalbare en betaalbare plannen. „We moeten niet halsoverkop allemaal dure maatregelen doorvoeren waarvan we niet weten of ze effect hebben.” D66 daarentegen hield een betoog voor „onconventionele en verregaande maatregelen”. PvdA sprak de hoop uit dat de provincie in een nieuwe bestuursperiode na de verkiezingen „eindelijk eens lef en durf gaat tonen.”