Ergernis bij ouders over traject fusieschool Leudal-west

Print
Ergernis bij ouders over traject fusieschool Leudal-west

Afbeelding: Getty Images

Haler / Hunsel / Neeritter / Kelpen-Oler / Haelen / Buggenum / Baexem / Grathem / Ell / Ittervoort / Nunhem / Horn / Neer / Roggel / Heibloem / Heythuysen -

Het traject om te komen tot een fusieschool voor de dorpen Haler, Hunsel, Neeritter en Ittervoort blijft onrustig verlopen. Ouders van leerlingen uit Ittervoort en Neeritter vinden dat ze niet goed genoeg bij het proces worden betrokken.

De medezeggenschapsraden (mr) van de drie betrokken basisscholen gingen vorige week akkoord met de Fusie Effect Rapportage (FER). In dat rapport staat onder meer wat de beoogde effecten van de fusie moeten zijn. De oudergeleding van de mr van de basisschool in Ittervoort onthield zich van stemming. „Voor ons zijn nog niet alle gevolgen duidelijk, bijvoorbeeld op financieel vlak”, laat Roel Sniekers weten, een van de ouders in de mr van basisschool De Schakel in Ittervoort.

Politiek

In de opmaat naar de FER schreven verontruste ouders van De Schakel dat ze te weinig waren betrokken bij het opstellen ervan. De brief waarin ze hun zorgen uitten, onder meer over de onderwijskwaliteit en de leefbaarheid, leidde er echter niet toe dat de FER werd afgewezen. Ouders schreven ook de politiek aan. De kwestie kwam maandagavond aan de orde in de raadscommissie sociaal. Wethouder Robert Martens (D66, Onderwijs) gaf echter aan dat de gemeente alleen gaat over het gebouw, niet over het verdere fusietraject. „Dat proces als gemeente beïnvloeden is niet kies.”

Frustratie

Gérard Zeegers, voorzitter van scholenkoepel SPOLT, stelt dat alles volgens de geldende procedures is verlopen. „De medezeggenschapsraden hebben een externe adviseur in kunnen huren die hen heeft begeleid en geadviseerd. We hebben meerdere vergaderingen gehad. De rapportage voldoet aan alle wet- en regelgeving.”

Bij het protest van de ouders speelt de locatiekeuze nog steeds een rol. Daarvan besloot de gemeenteraad vorig jaar dat de fusieschool op de Kallestraat in Hunsel komt en niet in Ittervoort. Vanuit de raad kwam de vraag of de locatiekeuze niet heroverwogen moet worden. Wethouder Martens was echter resoluut: „De locatie is door de raad vastgesteld en die discussie is geweest. Ik heb de brieven van de ouders ook gezien, maar ik heb geen nieuwe informatie gekregen waardoor we de locatiekeuze ter discussie moeten stellen.”

Informatieavonden

Binnenkort vinden er informatieavonden plaats voor ouders, waarna in maart de ouderraadpleging over de fusie plaatsvindt. Daarna moet er door de medezeggenschapsraden officieel ja of nee worden gezegd tegen de fusie.