Ex-tbs’er gaat minder vaak de fout in

Print
Ex-tbs’er gaat minder vaak de fout in

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Tbs’ers vervallen minder vaak in crimineel gedrag na hun behandeling. Dat komt omdat ze na vrijlating in hun nieuwe woonplaats beter in de gaten worden gehouden, schrijft Trouw op basis van onderzoek naar de recidivecijfers door het onderzoekscentrum WODC.

Van de gedetineerden die tbs met dwangverpleging hebben komen gemiddeld rond de honderdvijftig personen per jaar vrij, meldt de krant. Van die ex-tbs’ers gaat zo’n 20 procent binnen twee jaar na vrijlating opnieuw de fout in, maar zij doen dat wel minder vaak dan voorheen.

Daling

Die tbs’ers doen dat steeds minder vaak: tussen 2005 en 2009 ging het gemiddeld om 2,3 misdrijven per persoon, tegenwoordig ligt dat aantal op 1,7. Van de ex-tbs’ers pleegt 4 procent een zeer ernstig misdrijf.

Voor het eerst is nu ook van niet-tbs’ers binnen de forensische zorg bekend hoeveel mensen binnen twee jaar na behandeling een nieuw delict plegen. Van die zevenduizend patiënten blijkt één op drie na behandeling opnieuw de mist in te gaan.