LLTB maakt zich sterk voor boeren met meer aandacht voor natuur

Print
LLTB maakt zich sterk voor boeren met meer aandacht voor natuur

Als het aan de LLTB ligt gaan Limburgse boeren meer aandacht schenken aan natuur en bodem- en waterkwaliteit. Afbeelding: Jeroen Kuit

Merum / Swalmen / Roermond / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

Limburgse boeren gaan als het aan de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) ligt meer aandacht schenken aan natuur en bodem- en waterkwaliteit. De LLTB heeft dinsdagavond het startschot gegeven van een beweging die zich richt op natuurinclusieve landbouw.

Een stichting onder de vlag van de LLTB wil de komende tijd projecten opzetten rond natuurinclusieve landbouw.

Biodiversiteit

Natuur- en milieuorganisaties hebben de afgelopen jaren vaker kritiek geuit op negatieve effecten van agrarische bedrijvigheid op natuur en milieu. Achteruitgang van biodiversiteit wordt voor een deel op het conto van moderne landbouwmethodes gebracht.

Net als de samenleving willen ook boeren en tuinders volgens LLTB-voorzitter Léon Faassen meer aandacht voor bodem, water, biodiversiteit en natuur. „Dit alles moet leiden tot meer waardering als leverancier van waardevolle producten, hoeder van het landschap en een beter verdienmodel.”

Bodem

Volgens Faassen hebben nu ook al tal van boeren en tuinders aandacht voor de natuur. „Dat is echter is dit niet altijd zichtbaar genoeg of – onder andere ook door tegengestelde regelgeving – niet goed in te passen in de bedrijfsvoering. Dat gaan we veranderen en verstevigen, want dat is belangrijk voor hoe mensen de agrarische sector zien.” Volgens de LLTB zijn er op dit moment al 350 Limburgse boeren actief bezig zijn met projecten rondom het thema bodem.

Volgens de LLTB profiteren boeren zelf ook van natuurinclusieve landbouw. „Het leidt namelijk tot een investering in het belangrijkste kapitaal van agrarisch Limburg: de bodem.”

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje