Gemeenten zetten eigen daklozen klem

Print
Gemeenten zetten eigen daklozen klem

Afbeelding: iStock

Van de Nederlandse gemeenten helpt 40 procent daklozen niet bij hun aanvraag voor een briefadres. Ze worden daardoor spookburgers, die geen uitkering of psychische ondersteuning krijgen.

De Federatie Opvang wil daarom dat gemeenten verplicht worden mensen in te schrijven.

Afgewezen

Daklozen lopen vaak tegen muren op als zij zich proberen in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Regelmatig wordt hun aanvraag afgewezen, omdat gemeenten strengere eisen stellen dan de wet voorschrijft.

Rond de 40 procent van de gemeenten biedt geen ondersteuning aan een dakloze nadat de aanvraag is afgewezen. Dat blijkt uit een enquête die het onderzoeksjournalistieke platform De Monitor van KRO-NRCV heeft afgenomen onder de honderd grootste gemeenten.

Gevolgen

De gevolgen van een afwijzing voor een briefadres zijn heel ingrijpend voor daklozen. Uitkeringen en zorgverzekeringen worden in veel gevallen stopgezet, waardoor mensen in kwetsbare situaties, zonder inkomen en medische en psychiatrische zorg komen te zitten.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er inmiddels 514.000 ‘spookburgers’ zijn. Dat zijn mensen die in de Basisregistratie Personen vermeld staan als Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW). Een deel van hen is dakloos. De overigen zijn veelal migranten die Nederland hebben verlaten zonder zich uit te schrijven. In 2014 was het aantal VOW’ers nog 434.000.

Schrikbarend

Wat verder opvalt in de enquête is dat er flinke verschillen zijn in de afwijzingspercentages. Waar Groningen nog geen 10 procent van de aanvragen afwijst, doet Rotterdam dat bij een derde van de aanvragen. Amsterdam en Hilversum wijzen twee derde van de aanvragen af.

„Schrikbarend”, vindt Rina Beers van de Federatie Opvang. Zonder een briefadres en uitkering dreigen mensen volgens haar in de criminaliteit en prostitutie te belanden. Ze pleit er dan ook voor dat gemeenten verplicht zijn mensen in te schrijven.

van de gemeenten biedt geen ondersteuning aan daklozen nadat hun inschrijving is afgewezen.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →