Aanvullende eisen voor beachclub Panheel

Print
Aanvullende eisen voor beachclub Panheel

Funbeach. Afbeelding: Archief De Limburger/Jeroen Kuit

Panheel -

Beachclub ‘Degreez’ op Funbeach mag weer themafeesten houden. Wel stelde de gemeenteraad van Maasgouw aanvullende eisen aan de ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor de strandclub in Panheel.

‘Het einde van Funbeach’, klonk het twee weken geleden bij de commissievergadering in Maasgouw. Eigenaar Luc van Engelen voorspelde donkere wolken boven de toeristische trekpleister als hij zijn nering niet zou kunnen voortzetten op de manier zoals hij al jaren deed. „Zonder de beachclub en de themafeesten die daar worden gehouden, is een dagstrand als Funbeach niet rendabel”, stelde hij.

Zover wilde de gemeente het niet laten komen. Wel was er een reparatie van de vergunning nodig om tegemoet te komen aan een besluit van de Raad van State. Die oordeelde dat de themafeesten niet gerelateerd zijn aan dagrecreatie. De zaak was aangespannen door enkele omwonenden, verenigd in de Werkgroep Aanwonenden Funbeach.

De reparatie kon de instemming vinden van het grootste deel van de gemeenteraad. Alleen Nieuw Links Maasgouw kon zich niet vinden in het voorstel. Volgens fractievoorzitter Anneke Bours wordt door de vergunningsaanpassing een volledige horecavergunning verleend. „Enkel een discotheek en club zijn niet mogelijk”, stelde zij vast. „Maar dat betekent wel de mogelijkheid tot iedere dag feest tot 02.00 uur.” Daarmee kon de partij niet instemmen. Ook verweet zij het college een beslissing te nemen die is gebaseerd op ‘bedrijfseconomische redenen’.

Die laatste opmerking schoot wethouder Johan Lalieu in het verkeerde keelgat. „Daar hou ik me verre van, die opmerking over bedrijfseconomische redenen. Wel was meteen duidelijk dat er in dit dossier niet één oplossing is. Dit scenario vraagt van iedereen om water bij de wijn te doen.”

Het voorstel werd aangenomen door alle partijen, uitgezonderd NLM. Dat gold ook voor het amendement bij het voorstel. Hierin werd vastgelegd dat het college over een halfjaar met een uitgewerkt voorstel komt met betrekking tot de parkeerproblematiek, de aanleg van een overloopparkeerplaats en de afsluiting van de dagstrandingang bij de ‘Wakerslounge’.

Overigens mogen de themafeesten pas weer een aanvang vinden als de maatregelen die in de vergunning zijn gesteld, zijn uitgevoerd. Daarbij gaat het om een geluidwerende muur, geluidwering bij de ingangen van het paviljoen en de sluiting van strandpaviljoen ‘Wakerslounge’.