Maastricht gaat overlast door fout gestalde fietsen breder aanpakken

Print
Maastricht gaat overlast door fout gestalde fietsen breder aanpakken

Wild gestalde fietsen zorgen op sommige plekken in de stad voor veel hinder. Afbeelding: Johannes Timmermans

Maastricht / Itteren -

De gemeente Maastricht gaat de overlast van zwerffietsen breder aanpakken.

Dit omdat alleen handhaven of het inzetten van enkel fietscoachen onvoldoende helpt.

Ter plekke

De overlast moet aangepakt worden door ter plekke te bekijken welke oplossingen en maatregelen mogelijk en nodig zijn. Maastricht trekt daar 70.000 euro voor uit. Het eerst zijn vanaf 1 maart de Helmstraat en Kattenstraat aan de beurt.

Maatwerk

Volgens het college van B&W is maatwerk de beste oplossing voor de problematiek. In het stadscentrum is sprake van een aantal ‘hotspots’, zoals de Helmstraat. In het verleden is geprobeerd de overlast van fout gestalde fietsen daar terug te dringen door fietscoaches in te zetten en te handhaven. Dat had te weinig effect.

Bredere aanpak

De gemeente kiest daarom nu voor een bredere aanpak, waarbij samen met de omgeving wordt gekeken wat mogelijk is. Niet elke fiets die op straat staat gestald staat in de weg. Maar op welke plaatsen belemmeren fietsen echt de doorgang? En zijn er wel voldoende fietsenstallingen in de buurt? Welke toegevoegde waarde heeft het inzetten van fietscoaches?

Uitvoering

Handhaving vormt het sluitstuk van de nieuwe aanpak. Het is de bedoeling om binnen twee à drie maanden te beginnen met het uitvoeren van de maatregelen. Streven is om telkens twee ‘hotspots’ onder handen te nemen. Welke dat zijn, is mede afhankelijk van het aantal klachten dat bij de gemeente binnenkomt over fietsoverlast.

Vervolg

Op het Stationsplein werd vorig jaar al begonnen met het inzetten van fietscoaches en een strengere handhaving. Dat krijgt dit jaar een vervolg. Maastricht maakt daar nog eens 60.000 euro voor vrij. In het omgevingsplan, dat later dit jaar door de gemeenteraad wordt behandeld en in 2020 van kracht wordt, moet meer duidelijkheid komen over de manier waarop Maastricht het toenemende fietsgebruik in goede banen wil leiden en waar in de stad nood is aan nieuwe fietsenstallingen.