Recherche las mails van 40 ambtenaren

Print
Recherche las mails van 40 ambtenaren

Afbeelding: MGL

Maastricht / Itteren - Hoffmann Bedrijfsrecherche spitte in de mailboxen van 40 Maastrichtse ambtenaren. Dat zijn er veel meer dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit de stukken die de gemeente vrijdag heeft vrijgegeven.

De mail van alle leden van de ondernemingsraad en van het Georganiseerd Overleg en de ambtelijke ondersteuning is door de speurders ingezien. Volgens een later door Maastricht ingeschakeld advocatenkantoor blijkt dat de rechercheurs veel meer mailboxen hebben bekeken dan nodig was, terwijl ze al snel aanwijzingen hadden wie de bron was. Ook citeren de advocaten het Europese Hof voor de rechten van de mens, dat e-mails alleen mogen worden ingezien als werknemers vooraf worden ingelicht.

Lees ook: Wrok en intimidatie in het Maastrichtse stadhuis

De opdracht voor de detectives was de ambtenaar te vinden die concept-notulen had verspreid van een vergadering van het Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL), het gedeelde kantoor met Heerlen en Sittard-Geleen. Uit die concept-notulen bleek dat wethouder John Aarts informeerde naar mogelijkheden om vakbondskaderleden die het proces vertraagden te ontslaan of anderszins te straffen.

Uit naspeuringen van de rechercheurs bleek dat de concept-notulen te goeder trouw naar enkele collega’s waren gestuurd door een dame van de afdeling inkoop, die bij de vergadering aanwezig was geweest en daarom de concept-notulen kreeg. Ook waren de concept-notulen te vinden op het interne computersysteem van de gemeente.

In de later vastgestelde definitieve notulen waren de gewraakte voornemens van wethouder Aarts geschrapt. De huisadvocaat van de gemeente stelde voor vier verdachte ambtenaren schriftelijk te berispen, maar een ander advocatenkantoor wees er in een second opinion op dat zij vanwege hun activiteiten voor de ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg bescherming genieten.

Uiteindelijk dacht gemeentesecretaris Piet Buijtels 23 januari een streep onder de affaire te zetten door de betreffende ambtenaren te schrijven dat ze niet meer worden verdacht van schending van de geheimhoudingsplicht. En hij bood zijn excuses aan. Maar het verhaal belandde in de krant en dinsdagavond vindt over de kwestie een spoeddebat plaats.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf 1,04 per week.

Bekijk de aanbieding →