TEKORT

Geen leraar meer te vinden bij griepgolf

Print
Geen leraar meer te vinden bij griepgolf

Afbeelding: iStock

Voor een op de drie zieke leraren op de basisschool was de afgelopen twee weken geen vervanger te vinden. Schooldirecteuren hebben klassen naar huis moeten sturen.

Uit twee peilingen van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder ruim 1400 schooldirecteuren blijkt dat vervanging van leerkrachten een verschrikking is nu de griepgolf is losgebarsten. Van de directeuren kreeg 80 procent met zieke leraren te maken. Het tekort aan leraren is nu extra voelbaar.

Naar huis

Gemiddeld waren per school 2,5 leerkrachten vijf dagen lang afwezig, vooral wegens ziekte. Voor een derde van de uitval was er geen oplossing, waardoor de kinderen naar huis moesten of een andere vorm van opvang kregen. In een derde van de gevallen kwam er een noodoplossing, zoals een directeur voor de klas. „Al dat pleisters plakken leidt straks alleen maar tot nog meer ziekmeldingen en burn-outs onder leraren”, stelt AVS-voorzitter Petra van Haren.

De vervanging van zieke leerkrachten bezorgt de schoolleiders al langer hoofdbrekens. „Ik merk dat vooral zondagmiddag. Dan word ik rond drie uur onrustig en dat duurt tot de volgende ochtend zeven uur: als er maar geen zieke collega is die mij belt...”, schrijft een directeur.

Dilemma’s

De AVS roept schooldirecteuren deze week op helemaal geen vervanging te regelen voor zieke collega’s. Zo wil ze de politiek, maar ook de hele samenleving, laten zien hoeveel energie het kost om de klassen draaiende te houden nu het lerarentekort groeit. „Ze kampen met allerlei dilemma’s. Leraren zijn er bijvoorbeeld wel eens niet, omdat ze bijscholing hebben. Laat je de leraar dan toch naar school komen of stuur je een klas naar huis als een collega zich ziek meldt? Maar ja, de kwaliteit van het onderwijs is mede afhankelijk van de bijscholing van de leraren”, stelt Van Haren.

Steeds meer schoolbesturen zoeken manieren om het ziekteverzuim te drukken. Het aantal basisscholen met een hoog ziekteverzuim groeit, stelt. Terwijl het landelijk gemiddelde ziekteverzuim van alle sectoren rond de 3,5 procent schommelt, is het verzuim op basisscholen gemiddeld 6 procent.

INFO

Afwezig

Gemiddeld waren per school 2,5 leerkrachten 5 dagen af- wezig, vooral wegens ziekte.