Dodelijke incidenten door personeelstekort ggz

Print
Dodelijke incidenten door personeelstekort ggz

Afbeelding: iStock

In de geestelijke gezondheidszorg hebben zich fatale incidenten voorgedaan die in een aantal gevallen aan het personeelstekort zijn toe te schrijven.

Dit blijkt uit onderzoek dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uitvoerde op verzoek van dagblad Trouw en weekblad De Groene Amsterdammer.

Tekort

De inspectie onderzocht de relatie tussen personeelstekort en ‘calamiteiten’ in ggz-klinieken. In bijna de helft van de onderzochte calamiteitsrapportages van afgelopen anderhalf jaar speelde personeelstekort een rol. In 20 procent van de gevallen was zo’n tekort de ‘grondoorzaak’, bij nog eens een kwart speelde het een ‘nadrukkelijke rol’.

In hoeveel gevallen een personeelstekort heeft geleid tot overlijden, is niet bekend. Maar dat er om die reden doden zijn gevallen, bevestigt de IGJ. Een calamiteit met dodelijke afloop kan bijvoorbeeld een suïcide zijn, brand, medicatiefouten of een geweldincident.

Onervaren

Naast het aantal mensen op de werkvloer, is door de IGJ ook gekeken naar factoren die verband houden met personeelstekorten. ,,Het is nooit alléén het feit dat er te weinig mensen zijn. Daar komt dan bij dat het personeel bijvoorbeeld nog niet goed is ingewerkt of te onervaren is, waardoor het signalen van agressiviteit of een naderende suïcide mist”, zegt hoofdinspecteur Korrie Louwes in Trouw.

Brancheorganisatie GGZ Nederland erkent het probleem. ,,Onze leden kampen met geweldig grote personeelstekorten. Als brancheorganisatie luiden wij al geruime tijd de noodklok.” Wel sluit GGZ Nederland zich aan bij de woorden van Louwes dat er altijd meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan een calamiteit.

Afspraken

GGZ Nederland laat weten dat er afspraken zijn gemaakt om meer mensen te mogen opleiden. ,,Dit gaat ons op de lange termijn zeker helpen. Voor nu lost het de personeelsproblemen niet op en moeten we de oplossingen zoeken in eHealth en vermindering van de administratieve lasten.”